اعلام شرکت دارای تائیدیه جهت دریافت آنتی سرم ویبریوکلرا

جهت دریافت نامه مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت در خصوص اعلام شرکت دارای تائیدیه جهت دریافت آنتی سرم ویبریوکلرا اینجا را کلیک نمایید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳