نتایج کمیسیون اضطراری طرح رشته علوم آزمایشگاهی


جهت دریافت فایل اعلام نتایج اینجا را کلیک نمایید .لطفا" به توضیحات فایل ضمیمه توجه فرمایید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳