برگزاری جلسه بررسی کمبود پزشک عمومی مراکز

به منظور بررسی کمبود پزشک عمومی در مراکز درمانی و ارائه پیشنهادات پیرامون جذب پزشک در اورژانس ها، جلسه ای به ریاست مدیر محترم درمان جناب آقای دکتر گنجی به همت گروه توسعه نیروی انسانی پزشکی و تخصصی این معاونت و با حضور جمعی از مدیران شبکه ها و روسای بیمارستان ها برگزار شد.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳