جلسه آموزشی آشنایی با دستگاه های آندوسکوپی

چهارشنبه ۱۸ مرداد ماه جلسه آموزشی« آشنایی با دستگاه های آندوسکوپی» ویژه کارشناسان و تکنسین های مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانهای دولتی، خصوصی، خیریه و وابسته به ارگانها توسط اداره تجهیزات پزشکی معاونت درمان و در محل سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی نور و علی اصغر برگزار گردید در این جلسه شناخت انواع آندوسکوپها (شامل گاستروسکوپ، کولونوسکوپ، دئونوسکوپ، برونکوسکوپ و ....) آشنایی با اجزای تشکیل دهنده آنها و تکنولوژیهای جدید در سیستمهای آندوسکوپی همچنین اصول نگهداشت ، شستشو و ضدعفونی آنها توضیح داده شد و مورد استقبال کارشناسان قرار گرفت.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳