آغاز ثبت‌نام از كاندیداهای چهارمین دوره انتخابات شورای عالی نظام پرستاری

ثبت نام از کاندیداهای چهارمین دوره انتخابات شورای عالی نظام پرستاری از چهارم شهریور به مدت ۵ روز کاری آغاز شد.جهت اطلاع از شرایط ثبت نام به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

فعالیت آزمایشگاههای خصوصی در ساعات غیر از ساعات پروانه مسئولین فنی

مسئولین فنی محترم آزمایشگاههای تشخیص طبی :

جهت دریافت نامه مربوط به شرایط فعالیت آزمایشگاههای خصوصی در ساعات غیر از ساعات اعلام شده در پروانه مسئولین فنی آزمایشگاهها به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

اعلام نتایج کمیسیون اضطراری رادیولوژی

نتایج کمیسیون طرح اضطراری اول رشته ی رادیولوژی فصل تابستان سال ۹۴ پس از بررسی پرونده ها و امتیاز بندی بر اساس اطلاعات شرکت کنندگان در کمیسیون فوق اعلام شد.

نحوه تمدید پروانه های آزمایشگاههای تشخیص طبی در سال ۱۳۹۵

مسئولین فنی محترم آزمایشگاههای تشخیص طبی :

به پیوست نامه مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت در خصوص نحوه تمدید پروانه های آزمایشگاههای تشخیص طبی در سال ۱۳۹۵ جهت اطلاع و اقدام ارائه می گردد. جهت دریافت نامه مربوطه به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

صفحه‌ها

اعلام نتایج کمیسیون اضطراری رادیولوژی

نتایج کمیسیون طرح اضطراری اول رشته ی رادیولوژی فصل تابستان سال ۹۴ پس از بررسی پرونده ها و امتیاز بندی بر اساس اطلاعات شرکت کنندگان در کمیسیون فوق اعلام شد.

ثبت نام کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته ی علوم آزمایشگاهی می رساند جهت اطلاع از ثبت نام کمیسیون طرح اضطراری دوم فصل تابستان ۹۴ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

نتایج کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

نتایج اولین کمیسیون اضطراری طرح رشته علوم آزمایشگاهی فصل تابستان سال ۹۴ پس از بررسی پرونده ها و امتیاز بندی بر اساس اطلاعات شرکت کنندگان در کمیسیون فوق اعلام شد.

سومین کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری (فصل تابستان سال ۹۴)

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته های پرستاری ،اتاق عمل و هوشبری میرساند، جهت ثبت نام سومین کمیسیون اضطراری طرح فصل تابستان ۱۳۹۴ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ثبت نام کمیسیون اضطراری رشته رادیولوژی

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته ی رادیولوژی می رساند جهت اطلاع از ثبت نام کمیسیون طرح اضطراری اول فصل تابستان ۹۴ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ثبت نام کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته ی علوم آزمایشگاهی می رساند جهت اطلاع از ثبت نام کمیسیون طرح اضطراری اول فصل تابستان ۹۴ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

کمیسیون طرح رشته مددکاری اجتماعی

قابل توجه کلیه متقاضیان :
۱-  ثبت نام دانشجویان ارشد جهت گذراندن طرح نیروی انسانی ممنوع بوده ، خواهشمند است از ثبت نام جدا خودداری فرموده و پس از پایان فراغت از تحصیل با آخرین مدرک تحصیلی مراجعه نمایید .
 

دومین کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری (فصل تابستان سال ۹۴)

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته های پرستاری ،اتاق عمل و هوشبری میرساند، جهت ثبت نام دومین کمیسیون اضطراری طرح فصل تابستان ۱۳۹۴ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

کمیسیون طرح اختیاری رشته های فیزیوتراپی – شنوایی سنجی – کاردرمانی- گفتار درمانی (فصل تابستان سال ۹۴)

 به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اختیاری  رشته های اختیاری فیزیوتراپی – شنوایی سنجی – کاردرمانی- گفتار درمانی میرساند، جهت ثبت نام کمیسیون طرح اختیاری فصل تابستان ۱۳۹۴ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

اعلام نتایج کمیسیون رادیولوژی

نتایج کمیسیون طرح رشته ی رادیولوژی فصل تابستان سال ۹۴ پس از بررسی پرونده ها و امتیاز بندی بر اساس اطلاعات شرکت کنندگان در کمیسیون فوق اعلام شد. ضمنا لازم به ذکر است کمیسیون اضطراری متعاقبا از طریق همین سایت اعلام  خواهد شد.

کمیسیون طرح رشته مددکاری اجتماعی

قابل توجه کلیه متقاضیان :
۱-    ثبت نام دانشجویان ارشد جهت گذراندن طرح نیروی انسانی ممنوع بوده ، خواهشمند است از ثبت نام جدا خودداری فرموده و پس از پایان فراغت از تحصیل با آخرین مدرک تحصیلی مراجعه نمایید .

نتایج کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

نتایج کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی فصل تابستان سال ۹۴ پس از بررسی پرونده ها و امتیاز بندی بر اساس اطلاعات شرکت کنندگان در کمیسیون فوق اعلام شد.

اولین کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری (فصل تابستان سال ۹۴)

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته های پرستاری ،اتاق عمل و هوشبری میرساند، جهت ثبت نام اولین کمیسیون اضطراری طرح فصل تابستان ۱۳۹۴ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ثبت نام کمیسیون رشته رادیولوژی

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته ی رادیولوژی می رساند جهت اطلاع از ثبت نام کمیسیون طرح فصل تابستان ۹۴ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ثبت نام کمیسیون طرح رشته رادیولوژی

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته ی رادیولوژی می رساند جهت اطلاع از ثبت نام کمیسیون طرح فصل تابستان  ۹۴ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

کمیسیون طرح رشته شنوایی سنجی (فصل تابستان سال ۹۴)

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اختیاری رشته ی شنوایی سنجی می رساند جهت اطلاع از ثبت نام کمیسیون طرح فصل تابستان ۹۴ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ثبت نام کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته ی علوم آزمایشگاهی می رساند جهت اطلاع از ثبت نام کمیسیون طرح فصل تابستان ۹۴ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

اعلام نتایج کمیسیون رشته پزشکی هسته ای

 

نتایج کمیسیون طرح اختیاری رشته  پزشکی هسته ای سال ۹۴ پس از بررسی پرونده ها و امتیاز بندی بر اساس اطلاعات شرکت کنندگان در کمیسیون  اعلام شد.

 

کمیسیون طرح رشته های اجباری (فصل تابستان سال ۹۴)

 به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته های پرستاری ،اتاق عمل و هوشبری میرساند، جهت ثبت نام کمیسیون طرح فصل تابستان ۱۳۹۴ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ثبت نام کمیسیون طرح رشته پزشکی هسته ای (فصل تابستان ۹۴ )

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اختیاری رشته پزشکی هسته ای میرساند جهت ثبت نام فصل تابستان  به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

سومین کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری (فصل بهار سال ۹۴)

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته های پرستاری ،اتاق عمل و هوشبری میرساند جهت ثبت نام سومین کمیسیون اضطراری طرح فصل بهار ۱۳۹۴ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

دومین کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری (فصل بهار سال ۹۴)

 به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته های پرستاری ،اتاق عمل و هوشبری میرساند جهت ثبت نام دومین کمیسیون اضطراری طرح فصل بهار ۱۳۹۴ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ثبت نام کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته ی علوم آزمایشگاهی می رساند جهت اطلاع از ثبت نام دومین کمیسیون اضطراری طرح فصل بهار ۹۴ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

اولین کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری (فصل بهار سال ۹۴)

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته های پرستاری ،اتاق عمل و هوشبری میرساند جهت ثبت نام اولین کمیسیون اضطراری طرح فصل بهار ۱۳۹۴ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

نتایج کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

نتایج اولین کمیسیون اضطراری طرح رشته علوم آزمایشگاهی فصل بهار سال ۹۴ پس از بررسی پرونده ها و امتیاز بندی بر اساس اطلاعات شرکت کنندگان در کمیسیون فوق اعلام شد.

ثبت نام کمیسیون طرح اختیاری رشته مهندسی پزشکی (فصل بهار سال ۹۴)

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح  رشته مهندسی پزشکی  می رساندجهت ثبت نام کمیسیون طرح اختیاری رشته مهندسی پزشکی  (فصل بهار سال ۹۴) به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

اعلام نتایج کمیسیون رشته ی رادیولوژی

نتایج کمیسیون طرح رشته ی رادیولوژی فصل بهار سال ۹۴ پس از بررسی پرونده ها و امتیاز بندی بر اساس اطلاعات شرکت کنندگان در کمیسیون فوق اعلام شد.

ثبت نام کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته ی علوم آزمایشگاهی می رساند جهت اطلاع از ثبت نام اولین کمیسیون اضطراری طرح فصل بهار ۹۴ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

نتایج کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

نتایج کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی فصل بهار سال ۹۴ پس از بررسی پرونده ها و امتیاز بندی بر اساس اطلاعات شرکت کنندگان در کمیسیون فوق اعلام شد.

ثبت نام کمیسیون طرح رشته رادیولوژی

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته ی رادیولوژی می رساند جهت اطلاع از ثبت نام کمیسیون طرح فصل بهار ۹۴ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ثبت نام کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته ی علوم آزمایشگاهی می رساند جهت اطلاع از ثبت نام کمیسیون طرح فصل بهار ۹۴ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

کمیسیون طرح رشته های اجباری (فصل بهار سال ۹۴)

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته های پرستاری ،اتاق عمل و هوشبری میرساند جهت ثبت نام کمیسیون طرح فصل بهار ۱۳۹۴ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

کمیسیون طرح رشته تغذیه (فصل بهار سال ۹۴)

به اطلاع می رساند کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اختیاری رشته علم تغذیه می رساند جهت اطلاع از ثبت نام کمسیون طرح فصل بهار ۹۴ به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

نتایج کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

نتایج کمیسیون اضطراری دوم طرح رشته علوم آزمایشگاهی فصل زمستان سال ۹۳ پس از بررسی پرونده ها و امتیاز بندی بر اساس اطلاعات شرکت کنندگان در کمیسیون فوق اعلام شد.

کمیسیون طرح رشته مددکاری اجتماعی (زمستان۹۳)

 به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اختیاری رشته مددکاری اجتماعیمیرساند جهت ثبت نام  به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

دومین کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری (فصل تابستان سال ۹۴)

 به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته های پرستاری ،اتاق عمل و هوشبری ،میرساند جهت ثبت نام دومین کمیسیون اضطراری طرح فصل تابستان ۹۴ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

تکمیل ظرفیت کمیسیون طرح رشته های اختیاری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی(زمستان ۹۳)

جهت سهمیه فصل زمستان رعایت و دقت نکات زیر الزامی است .قابل توجه کلیه متقاضیان :*ثبت نام دانشجویان ارشد جهت گذراندن طرح نیروی انسانی ممنوع بوده ، خواهشمند است از ثبت نام جدا خودداری فرموده و پس از پایان فراغت از تحصیل با آخرین مدرک تحصیلی مراجعه نمایید .**درصورت عدم اسکن و ارسال مدارک ، ثبت نام لغو می گردد .

کمیسیون طرح رشته ی کارشناسی مامایی فصل زمستان ۱۳۹۳

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اختیاری رشته کارشناسی مامایی می رساند جهت اطلاع از ثبت نام کمیسیون طرح فصل زمستان ۹۳ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

کمیسیون اضطراری طرح رادیولوژی

کمیسیون طرح اضطراری رشته ی رادیولوژی زمستان ۱۳۹۳

باتوجه به ثبت نام اینترنتی رعایت و دقت نکات زیر الزامی است.

ثبت نام کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته ی علوم آزمایشگاهی می رساند جهت اطلاع از ثبت نام دومین کمیسیون طرح فصل زمستان ۹۳ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

نتایج کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

نتایج کمیسیون اضطراری اول طرح رشته علوم آزمایشگاهی فصل زمستان سال ۹۳ پس از بررسی پرونده ها و امتیاز بندی بر اساس اطلاعات شرکت کنندگان در کمیسیون فوق اعلام شد.

اولین کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری (فصل زمستان سال ۹۳)

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته های پرستاری ،اتاق عمل و هوشبری میرساند جهت ثبت نام اولین کمیسیون طرح فصل زمستان ۹۳ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

اعلام نتایج کمیسیون رشته ی رادیولوژی

نتایج کمیسیون طرح  رشته ی رادیولوژی فصل زمستان سال ۹۳ پس از بررسی پرونده ها و امتیاز بندی بر اساس اطلاعات شرکت کنندگان در کمیسیون فوق اعلام شد.

کمیسیون طرح رشته رادیولوژی

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته ی رادیولوژی می رساند جهت اطلاع از ثبت نام  کمیسیون  طرح فصل زمستان  ۹۳ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ثبت نام کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته ی علوم آزمایشگاهی می رساند جهت اطلاع از ثبت نام اولین کمیسیون طرح فصل زمستان ۹۳ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

نتایج کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

نتایج کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی فصل زمستان سال ۹۳ پس از بررسی پرونده ها و امتیاز بندی بر اساس اطلاعات شرکت کنندگان در کمیسیون فوق اعلام شد.

کمیسیون طرح رشته های اجباری (فصل زمستان سال ۹۳)

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته های پرستاری ،اتاق عمل و هوشبری میرساند جهت ثبت نام کمیسیون طرح فصل زمستان ۹۳ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ثبت نام کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته ی علوم آزمایشگاهی می رساند جهت اطلاع از ثبت نام کمیسیون طرح فصل زمستان ۹۳ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

کمیسیون طرح اختیاری رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اختیاری رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی میرساند، جهت ثبت نام  فصل زمستان  ۹۳ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

نتایج کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

نتایج دومین کمیسیون اضطراری طرح رشته علوم آزمایشگاهی فصل پاییز سال ۹۳ پس از بررسی پرونده ها و امتیاز بندی بر اساس اطلاعات شرکت کنندگان در کمیسیون فوق اعلام شد.

نتایج کمسیون اختیاری طرح رشته مددكاري اجتماعي سال ۱۳۹۳

نتایج کمسیون اختیاری طرح رشته مددكاري اجتماعي سال ۱۳۹۳پس از بررسی پرونده ها و امتیاز بندی بر اساس اطلاعات شرکت کنندگان در کمسیون فوق اعلام شد.جهت دریافت فایل نتایج به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

کمیسیون طرح رشته فیزیوتراپی (فصل پاییز سال ۹۳)

 به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اختیاری رشته فیزیوتراپی میرساند، جهت ثبت نام  فصل پاییز ۹۳ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

نتایج کمسیون اختیاری طرح رشته علوم تغذیه فصل پاییز سال ۱۳۹۳

نتایج کمسیون اختیاری طرح رشته علوم تغذیه فصل پاییز سال ۱۳۹۳ پس از بررسی پرونده ها و امتیاز بندی بر اساس اطلاعات شرکت کنندگان در کمسیون فوق اعلام شد.جهت دریافت فایل نتایج به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

نتایج کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

نتایج اولین کمیسیون اضطراری طرح رشته علوم آزمایشگاهی فصل پاییز سال ۹۳ پس از بررسی پرونده ها و امتیاز بندی بر اساس اطلاعات شرکت کنندگان در کمیسیون فوق اعلام شد.

ثبت نام کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته ی علوم آزمایشگاهی می رساند جهت اطلاع از ثبت نام دومین کمیسیون اضطراری طرح فصل پاییز ۹۳ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

چهارمین کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری (فصل پاییز سال ۹۳)

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته های پرستاری ،اتاق عمل و هوشبری میرساند جهت ثبت نام  چهارمین کمیسیون اضطراری طرح فصل پاییز ۹۳ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

کمیسیون طرح رشته علوم تغذیه (فصل پاییز سال ۹۳)

 به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اختیاری رشته علوم تغذیه میرساند، جهت ثبت نام  فصل پاییز ۹۳ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

کمیسیون طرح رشته گفتاردرمان (فصل پاییز سال ۹۳)

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اختیاری رشته گفتار درمانی میرساند، جهت ثبت نام  فصل پاییز ۹۳ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

اعلام نتایج کمیسیون رشته های فیزیک پزشکی و رادیوتراپی

نتایج کمیسیون  طرح اختیاری رشته های فیزیک پزشکی و رادیوتراپی  سال ۹۳ پس از بررسی پرونده ها و امتیاز بندی بر اساس اطلاعات شرکت کنندگان در کمیسیون فوق اعلام شد.

کمیسیون طرح رشته مددکاری اجتماعی

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اختیاری رشته مددکاری اجتماعی میرساند جهت ثبت نام  به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ثبت نام کمیسیون طرح رشته های رادیو تراپی، فیزیک پزشکی و پزشکی هسته ای (فصل پاییز ۹۳)

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اختیاری رشته های رادیو تراپی ،فیزیک پزشکی و پزشکی هسته ای میرساند جهت ثبت نام فصل پاییز ۹۳ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

اعلام نتایج کمیسیون طرح اضطراری رادیولوژی فصل پاییز

نتایج کمیسیون اضطراری طرح رشته رادیولوژی فصل پاییز سال ۹۳ پس از بررسی پرونده ها و امتیاز بندی بر اساس اطلاعات شرکت کنندگان در کمیسیون فوق اعلام شد.

سومین کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری (فصل پاییز سال ۹۳)

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته های پرستاری ،اتاق عمل و هوشبری میرساند جهت ثبت نام  سومین کمیسیون اضطراری طرح فصل پاییز ۹۳ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

کمیسیون طرح رشته های فیزیوتراپی ، شنوایی سنجی، گفتاردرمان (فصل پاییز سال ۹۳)

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اختیاری رشته های شنوایی سنجی ،گفتار درمانی و فیزیوتراپی میرساند جهت ثبت نام  فصل پاییز ۹۳ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ثبت نام کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته ی علوم آزمایشگاهی می رساند جهت اطلاع از ثبت نام اولین کمیسیون اضطراری طرح فصل پاییز ۹۳ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

کمیسیون اضطراری طرح رشته ی رادیولوژی

کمیسیون اضطراری طرح رشته ی رادیولوژی پاییز ۱۳۹۳

باتوجه به ثبت نام اینترنتی رعایت و دقت نکات زیر الزامی است.

دومین کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری (فصل پاییز سال ۹۳)

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته های پرستاری ،اتاق عمل و هوشبری میرساند جهت ثبت نام  دومین کمیسیون اضطراری طرح فصل پاییز ۹۳ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

اولین کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری (فصل پاییز سال ۹۳)

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته های پرستاری ،اتاق عمل و هوشبری میرساند جهت ثبت نام اولین کمیسیون اضطراری طرح فصل پاییز ۹۳ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ثبت نام کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته ی علوم آزمایشگاهی می رساند جهت اطلاع از ثبت نام اولین کمیسیون اضطراری طرح فصل پاییز ۹۳ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

نتایج کمیسیون طرح رشته رادیولوژی

نتایج کمیسیون طرح رشته رادیولوژی فصل پاییز سال ۹۳ پس از بررسی پرونده ها و امتیاز بندی بر اساس اطلاعات شرکت کنندگان در کمیسیون فوق اعلام شد.

نتایج کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

نتایج کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی فصل پاییز سال ۹۳ پس از بررسی پرونده ها و امتیاز بندی بر اساس اطلاعات شرکت کنندگان در کمیسیون فوق اعلام شد.

کمیسیون طرح رشته های اجباری (فصل پاییز سال ۹۳)

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته های پرستاری ،اتاق عمل و هوشبری میرساند جهت ثبت نام کمیسیون طرح فصل پاییز ۹۳ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

کمیسیون طرح رشته رادیولوژی

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته ی رادیولوژی می رساند جهت اطلاع از ثبت نام کمیسیون طرح فصل پاییز ۹۳ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ثبت نام کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته ی علوم آزمایشگاهی می رساند جهت اطلاع از ثبت نام کمیسیون طرح فصل پاییز ۹۳ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

چهارمین کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری (فصل تابستان سال ۹۳)

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته های پرستاری ،اتاق عمل و هوشبری میرساند جهت ثبت نام چهارمین کمیسیون اضطراری طرح فصل تابستان۹۳ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ثبت نام کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته ی علوم آزمایشگاهی می رساند جهت اطلاع از ثبت نام سومین کمیسیون اضطراری طرح فصل تابستان۹۳ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ثبت نام کمیسیون طرح رشته مامایی

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح رشته مامایی می رساند، تاریخ ثبت نام اینترنتی کمیسیون  مراکز درمانی

سومین کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری (فصل تابستان سال ۹۳)

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته های پرستاری ،اتاق عمل و هوشبری میرساند جهت ثبت نام سومین کمیسیون اضطراری طرح فصل تابستان۹۳ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

نتایج کمیسیون طرح اضطراری تابستان رشته رادیولوژی

نتایج کمیسیون طرح رشته رادیولوژی پس از بررسی پرونده ها و امتیازبندی براساس اطلاعات شرکت کنندگان در کمیسیون فوق اعلام شد.

ثبت نام کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته ی علوم آزمایشگاهی می رساند جهت اطلاع از ثبت نام دومین کمیسیون اضطراری طرح فصل تابستان۹۳ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

قابل توجه فارغ التحصیلان محترم مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان

جهت آگاهی از وصول اطلاعات فراغت از تحصیل خود از سوی دانشگاه محل تحصیل به وزارت بهداشت قبل از ثبت نام اینترنتی در سایت کمسیون طرح به ادامه مطلب مراجعه فرمائید.

نتایج کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

نتایج اولین کمیسیون اضطرای طرح رشته علوم آزمایشگاهی فصل تابستان سال ۹۳ پس از بررسی پرونده ها و امتیاز بندی بر اساس اطلاعات شرکت کنندگان در کمیسیون فوق اعلام شد.

ثبت نام کمیسیون طرح اضطراری اول رشته رادیولوژی

کمیسیون طرح اضطراری اول رشته ی رادیولوژی تابستان ۱۳۹۳

باتوجه به ثبت نام اینترنتی رعایت و دقت نکات زیر الزامی است.

دومین کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری (فصل تابستان سال ۹۳)

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته های پرستاری ،اتاق عمل و هوشبری میرساند جهت ثبت نام دومین کمیسیون اضطراری طرح فصل تابستان۹۳ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

اولین کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری (فصل تابستان سال ۹۳)

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته های پرستاری ،اتاق عمل و هوشبری میرساند جهت ثبت نام اولین کمیسیون اضطراری طرح فصل تابستان۹۳ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ثبت نام کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته ی علوم آزمایشگاهی می رساند جهت اطلاع از ثبت نام اولین کمیسیون اضطراری طرح فصل تابستان۹۳ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

نتایج کمیسیون اصلی طرح رشته های اجباری (فصل تابستان ۹۳)

نتایج کمیسیون اصلی طرح رشته های اجباری (پرستاری و اتاق عمل) پس از بررسی پرونده ها و امتیازبندی براساس اطلاعات شرکت کنندگان در کمیسیون فوق اعلام شد.

ثبت نام کمیسیون طرح رشته رادیولوژی

کمیسیون طرح رشته ی رادیولوژی تابستان ۱۳۹۳

باتوجه به ثبت نام اینترنتی رعایت و دقت نکات زیر الزامی است.

ثبت نام اینترنتی کمیسیون طرح رشته های اجباری (فصل تابستان ۹۳)

باتوجه به ثبت نام اینترنتی رشته های اجباری (پرستاری ، هوشبری و اتاق عمل) جهت سهمیه فصل تابستان۹۳ رعایت و دقت نکات زیر الزامی است.

ثبت نام کمیسیون اضطراری سوم فصل بهار طرح رشته رادیولوژی

ثبت نام کمسیون اضطراری سوم فصل بهار طرح رشته رادیولوژی به صورت اینترنتی و تکمیل فرم ثبت نام الکترونیکی از طریق همین سایت می باشد ثبت نام از تاریخ دوشنبه مورخ۹/۴/۹۳ ساعت ۹صبح آغاز و تا پایان روز شنبه۱۴/۴/۹۳  می باشد

ثبت نام کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته ی علوم آزمایشگاهی می رساند جهت اطلاع از ثبت نام کمیسیون طرح فصل تابستان۹۳ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ثبت نام کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته ی علوم آزمایشگاهی می رساند جهت اطلاع از ثبت نام چهارمین کمیسیون اضطراری طرح فصل بهار ۹۳ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

سومین کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری (فصل بهار سال ۹۳)

جهت سهمیه باقیمانده فصل بهار و ثبت نام سومین کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری (پرستاری ،هوشبری و اتاق عمل) رعایت نکات زیر الزامی است .

کمیسیون اضطراری دوم فصل بهار رشته رادیولوژی

جهت ثبت نام کمیسیون اضطراری دوم فصل بهار طرح رشته رادیولوژی رعایت نکات زیر الزامی است .

اعلام پذیرفته شدگان کمیسیون اضطراری اول فصل بهار رشته رادیولوژی

نتایج کمیسیون اضطراری اول  فصل بهار  رشته رادیولوژی پس از بررسی پرونده ها و امتیازبندی براساس اطلاعات شرکت کنندگان در کمیسیون فوق اعلام شد.

ثبت نام کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته ی علوم آزمایشگاهی می رساند جهت اطلاع از ثبت نام سومین کمیسیون اضطراری طرح فصل بهار ۹۳ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

دومین کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری (فصل بهار سال ۹۳)

جهت سهمیه باقیمانده فصل بهار و ثبت نام دومین کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری (پرستاری ،هوشبری و اتاق عمل) رعایت نکات زیر الزامی است .

کمیسیون اضطراری فصل بهار رشته رادیولوژی

جهت ثبت نام کمیسیون اضطراری فصل بهار طرح رشته رادیولوژی رعایت نکات زیر الزامی است .

اعلام اسامی پذیرفته شدگان در کمیسیون طرح رادیولوژی فصل بهار ۹۳

نتایج کمیسیون طرح رشته رادیولوژی پس از بررسی پرونده ها و امتیازبندی براساس اطلاعات شرکت کنندگان در کمیسیون فوق اعلام شد. 

دومین کمیسیون طرح رشته های اجباری (فصل بهار سال ۹۳)

جهت سهمیه باقیمانده فصل بهار و ثبت نام دومین کمیسیون طرح رشته های اجباری (پرستاری ،هوشبری و اتاق عمل) رعایت نکات زیر الزامی است .

نتایج کمیسیون طرح رشته های اجباری (فصل بهار ۹۳)

نتایج کمیسیون  طرح رشته های اجباری (پرستاری ، هوشبری و اتاق عمل )  پس از بررسی پرونده ها و امتیازبندی براساس اطلاعات شرکت کنندگان در کمیسیون فوق اعلام شد.

ثبت نام کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته ی علوم آزمایشگاهی می رساند جهت اطلاع از ثبت نام دومین کمیسیون اضطراری طرح فصل بهار ۹۳ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

کمیسیون طرح رشته رادیولوژی

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح رشته ی رادیولوژی جهت کمیسیون  فصل بهار ۹۳ می رساند.

نتایج کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

نتایج اولین کمیسیون اضطرای طرح رشته علوم آزمایشگاهی فصل بهار سال ۹۳ پس از بررسی پرونده ها و امتیاز بندی بر اساس اطلاعات شرکت کنندگان در کمیسیون فوق اعلام شد.

ثبت نام کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته ی علوم آزمایشگاهی می رساند جهت اطلاع از ثبت نام کمیسیون طرح فصل بهار ۹۳ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ششمین کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری(فصل زمستان ۹۲)

جهت سهمیه باقیمانده فصل زمستان و ثبت نام ششمین کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری (پرستاری ،هوشبری و اتاق عمل) رعایت نکات زیر الزامی است . 

ثبت نام کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

جهت سهمیه باقیمانده فصل زمستان و ثبت نام چهارمین کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری علوم آزمایشگاهی رعایت نکات زیر بسیار الزامی است .

پنجمین کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری (فصل زمستان ۹۲

جهت سهمیه باقیمانده فصل زمستان و ثبت نام پنجمین کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری (پرستاری ،هوشبری و اتاق عمل) رعایت نکات زیر الزامی است .

چهارمین کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری(فصل زمستان ۹۲)

جهت سهمیه باقیمانده فصل زمستان و ثبت نام چهارمین کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری (پرستاری، هوشبری، اتاق عمل) به لینکهای زیر مراجعه نمایید

نتایج سومین کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری (فصل زمستان ۹۲)

نتایج سومین کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری( پرستاری و هوشبری ) فصل زمستان ۹۲ پس از بررسی پرونده ها و امتیاز بندی بر اساس اطلاعات شرکت کنندگان در کمیسیون فوق اعلام شد جهت دریافت فایل اینجا راکلیک کنید .

نتیجه کمیسیون اضطراری فصل زمستان رشته رادیولوژی

نتایج کمیسیون طرح اضطراری رشته رادیولوژی فصل زمستان

کمیسیون اضطراری فصل زمستان رشته رادیولوژی

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته ی رادیولوژی در کمیسیون اضطراری زمستان ۹۲ می رساند

جهت سهمیه باقیمانده فصل زمستان و ثبت نام کمیسیون اضطراری طرح رشته رادیولوژی رعایت نکات زیر الزامی است .

سومین کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری(فصل زمستان ۹۲)

جهت سهمیه باقیمانده فصل زمستان و ثبت نام سومین کمیسیون اضطراری طرح رشته های اجباری (پرستاری ،هوشبری و اتاق عمل) رعایت نکات زیر الزامی است .

ثبت نام کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته ی علوم آزمایشگاهی جهت سومین کمیسیون اضطراری فصل زمستان ۹۲ می رساند جهت اطلاع از ثبت نام به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

نتایج کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

نتایج دومین کمیسیون اضطرای طرح رشته علوم آزمایشگاهی فصل زمستان سال ۹۲  پس از بررسی پرونده ها و امتیاز بندی در تاریخ ۲۴/۱۱/۹۲ اعلام می شود.

صفحه‌ها

برگزاری جلسه کمیته فرعی آموزش و توانمندسازی کارکنان حوزه درمان

جلسه کمیته فرعی آموزش و توانمندسازی کارکنان حوزه درمان در تاریخ ۹۴/۵/۳۱ در سالن کنفرانس معاون درمان با حضور قائم مقام معاون درمان ،سرپرست امور اداری مدیریت محترم توسعه ،  مدیر  امور بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی و سرپرست گروه توسعه آموزش و بهسازی مدیریت توسعه ، مسئول واحد آموزش و رابطین آموزشی مدیریت های این معاونت و رابطین آموزشی مراکز درمانی برگزار گردید.

کلاس آموزشی طرح تحول سلامت در آزمایشگاهها

کلاس آموزشی طرح تحول سلامت در  آزمایشگاهها در تاریخ  ۲۹/۵/۹۴ از ساعت ۸ الی ۱۲ در معاونت درمان با حضور سوپروایزر آزمایشگاههای بیمارستانهای تحت پوشش برگزار گردید.

کلاس آموزشی اعتبار بخشی در بخش آزمایشگاه

کلاس آموزشی اعتبار بخشی در  آزمایشگاههای بیمارستانی در تاریخ  ۲۴/۵/۹۴ از ساعت ۸ الی ۱۳ در معاونت درمان با حضور بیش از صدنفر از مسئولین فنی و پرسنل فنی آزمایشگاههای بیمارستانهای وابسته و غیر وابسته برگزار گردید.

برگزاری دوره مقدماتی و پیشرفته حفاظت در برابر اشعه جهت مراکز خصوصی

با عنایت به نامه شماره ۱۲/۲/۷۳۲۲/پ مورخ ۹۴/۵/۱۴ مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی و مجوزمدیر کل محترم دفتر حفاظت در برابر اشعه کشور، گروه توسعه آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه در نظر دارد دوره های آموزش مقدماتی و پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی ( بیمارستان / درمانگاه / رادیولوژی / سی تی اسکن / آزمایشگاه) خصوصی ، به شرح ذیل را برگزار نماید.

فایل آموزش تربیت کارشناس ارزیاب

جهت دریافت فایل آموزش تربیت کارشناسان ارزیاب مورخ ۹۴/۵/۶ کلیک نمایید. کارگاه آموزشی ارزیابی طرح تحول ، برقراری ارتباط موثر

ثبت نام دوره آموزشی ضمن خدمت رادیولوژی

ثبت نام دوره آموزشی ضمن خدمت رادیولوژی باعنوان آشنایی باموادحاجب جدید,کاربرد و عوارض آن در رادیولوژی از تاریخ ۶/۵/۹۴ لغایت ۱۰/۵/۹۴در سایت معاونت درمان فعال می باشد. کلاس آموزشی مذکوردرتاریخ  ۹۴/۵/۱۱برگزار می گردد.

لینک ثبت نام

برگزاری دوره آموزشی مداوم رادیولوژی

دوره آموزشی تحت عنوان اصول تصویربرداری در سی تی اسکن دارای امتیاز آموزش مداوم در طی ۵ جلسه در سالن کنفرانس این معاونت برگزار می گردد. متقاضیان می توانند در تاریخ ۲۷/۴/۹۴ با مراجعه به سایت آموزش مداوم جهت ثبت نام اقدام نمایند. 

اصلاح تاریخ برگزاری دوره آموزشی ضمن خدمت رادیولوژی

بدینوسیله به اطلاع پرتوکاران محترم می رساند برگزاری دوره آموزشی ضمن خدمت رادیولوژی در تاریخ ۱۷/۳/۹۴ لغوشده است, و در تاریخ ۲۹/۶/۹۴ برگزار خواهد شد. 

قابل توجه کارشناس و کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و نظارت بر درمان

قابل توجه کارشناس و کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و نظارت بر درمان دوره آموزشی ضمن خدمت آشنایی با دستورالعملهای تحول در نظام سلامت در روز سه شنبه مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۴ از ساعت ۸-۱۳ در سالن اجتماعات (طبقه دوم) معاونت درمان برگزار می گردد . لازم به ذکر است امکان حضور دراین  دوره منوط به ثبت نام الکترونیکی دروب سایت معاونت درمان می باشد.
ثبت نام

 

برنامه آموزشی ضمن خدمت رادیولوژی

باتوجه به برنامه ریزی های انجام شده توسط امور پرتوها معاونت درمان  و مرکز آموزشی درمانی آیت ا... کاشانی، بدینوسیله برنامه آموزشی ۶ ماهه اول سال ۹۴ ضمن خدمت رادیولوژی،  جهت اطلاع وحضور همکاران پرتوکار در دوره های آموزشی ارائه می گردد.

دریافت فایل جدول آموزشی 

کنگره بین المللی کشاورزی سالم ، تغذیه سالم ، جامعه سالم

به اطلاع میرساند اولین کنگره بین المللی " کشاورزی سالم ، تغذیه سالم ، جامعه سالم" در ۱ و ۲ مرداد ماه ۱۳۹۴ با همکاری وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی و سازمان تحقیقات و ترویج کشاورزی برگزار خواهد گردید.جهت دریافت اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

اطلاع رسانی هفته آموزش

نظر به برگزاري هفته آموزش به مناسبت روز استاد و هشتمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري در تاريخ پنجم تا دهم ارديبهشت ماه سال جاري،با توجه به نقش این هفته در ارج نهادن به آموزش جهت دریافت برنامه های این هفته به ادامه مطلب مراجعه فرمایید

برگزاری دومین دوره آموزشی قدم به قدم رینو پلاستی و اندوسکوپی سینوس در خاور میانه

انجمن راینولوژی استان فارس با همکاری گروه گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن دانشگاه علوم پزشکی شیراز دومین دوره بین المللی آموزش رینوپلاستی و اندوسکوپی سینوس را از تاریخ ۲۵ لغایت ۲۸ فروردین ماه سال ۱۳۹۴ در شیراز برگزار می نماید.

لغو تکرار دوره آموزشی کاربرد آناتومی در رادیولوژی

بدینوسیله به اطلاع کلیه همکاران محترم مراکز آموزشی درمانی می رساند تکرار دوره آموزش ضمن خدمت رادیولوژی با عنوان کاربرد آناتومی در رادیولوژی در تاریخ ۱۴/۱۰/۹۳ برگزار نخواهد شد.

برگزاری دوره آموزشی ضمن خدمت رادیولوژی

دوره آموزش ضمن خدمت رادیولوژی با عنوان کاربرد آناتومی در رادیولوژی در روز یکشنبه مورخ ۷/۱۰/۹۳ جهت پرسنل کاردان و کارشناسان رادیولوژی

اسلایدهای دوره آموزشی تغییرات جدید استانداردهای اعتباربخشی در محور آموزش در سال ۹۳

جهت دریافت اسلایدهای دوره آموزشی تغییرات جدید استانداردهای اعتبار بخشی در محور آموزش در سال ۹۳ کلیک نمایید

جزوه آموزشی آیین نگارش مکاتبات اداری

جهت دریافت جزوه آموزشی آیین نگارش مکاتبات اداری کلیک کنید

برگزاری دوره آموزشی ضمن خدمت رادیولوژی

دوره آموزشی ضمن خدمت رادیولوژی با عنوان تفسیر کلیشه ای سر و گردن (۲) جهت کارشناسان رادیولوژی در روز ۲۳/۹/۹۳ در

اعلام نمرات آزمون داده پردازی بهداشتی ویژه گروه مدارک پزشکی

پیرو برگزاری آزمون حضوری داده پردازی بهداشتی مورخ۲۶و۲۷مهرماه ۹۳ نمرات آزمون به تفکیک گروه و تاریخ اعلام می گردد. جهت دریافت نمرات به ادامه مطلب مراجعه فرمایید

برگزاری دوره آموزشی ضمن خدمت رادیولوژی

دوره آموزشی ضمن خدمت رادیولوژی تحت عنوان اصول نگهداری و کنترل کیفی دستگاههای رادیولوژی جهت پرسنل کاردان و کارشناس رادیولوژی 

برگزاری دوره آموزشی حفاظت در برابر اشعه صرفاً جهت پرتوکاران بخش خصوصی

با عنایت به مجوز مدیر کل محترم دفتر حفاظت در برابر اشعه کشور ،  گروه توسعه آموزش وبهسازی منابع انسانی دانشگاه در نظر دارد دوره های «آموزش مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی» و « آموزش پیشرفته  حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی » را  صرفاً جهت پرتوکاران محترم بیمارستان ها ، آزمایشگاه ها  ، رادیولوژی و سونوگرافی بخش خصوصی برگزار نماید. داوطلبان شرکت در دوره های پیشگفت می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن ۳۷۹۲۲۱۵۰-۰۳۱ تماس حاصل نمایند.

برگزاری دوره آموزشی ضمن خدمت رادیولوژی

دوره آموزشی ضمن خدمت رادیولوژی تحت عنوان تفسیر کلیشه ای سر و گردن (۱) در روز یکشنبه مورخ ۱۱/۸/۹۳ جهت کاردان و کارشناسان رادیولوژی در سالن اجتماعات مرکز آموزشی درمانی آیت ا... کاشانی برگزار خواهد شد.

قابل توجه کارشناسان رادیولوژی

سمینار دوروزه آموزشی تحت عنوان حفاظت در برابر اشعه در مراکز پزشکی در روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخ ۵/۸/۹۳ و ۶/۸/۹۳ از ساعت ۸ لغایت ۱۲ در سالن کنفرانس معاونت درمان با ۷۵/۳ امتیاز آموزش مداوم برگزار خواهد شد.

سلامت زنان سلامت نسل ها

به مناسبت هفته سلامت بانوان ایرانی  جهت مطالعه مطالب آموزشی   به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.برگزاری دوره آموزشی ضمن خدمت رادیولوژی

دوره آموزشی با عنوان اصول صحیح کار با پرتو برای گروههای پرخطر جهت پرسنل کاردان و کارشناسان رادیولوژی  

تقویم آموزشی رادیولوژی

جهت مشاهده تقویم آموزشی نیمه دوم سال ۹۳ رادیولوژی به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

برگزاری دوره آموزشی ضمن خدمت رادیولوژی

دوره آموزشی با عنوان آشنایی با سیستم پکس (۱) توسط امور پرتوها این معاونت طبق جدول درادامه مطلب جهت کارشناسان رادیولوژی، تجهیزات پزشکی و ITدر سالن اجتماعات مرکز آموزشی درمانی آیت ا... کاشانی برگزار خواهد شد.دوره آموزشی با عنوان آشنایی با سیستم پکس (۱) توسط امور پرتوها این معاونت طبق جدول ذیل جهت کارشناسان رادیولوژی، تجهیزات پزشکی و ITدر سالن اجتماعات مرکز آموزشی درمانی آیت ا... کاشانی برگزار خواهد شد.

چگونگی برگزاری دوره آموزشی برنامه تحول نظام سلامت در مراکزآموزشی درمانی و بیمارستان ها

سوپروایزر ها و رابطین محترم آموزشی با توجه به ضرورت برگزاری دوره آموزشی آشنایی با دستورالعمل های برنامه تحول نظام سلامت  پیرو نامه شماره ۳۲۱۹/۷/د مورخ ۲/۴/۹۳ این معاونت ضمن دریافت فرم نیازسنجی در ادامه مطلب ،

برگزاری دوره آموزش به بیمار

روزیکشنبه ۱ تیرماه ، برنامه آموزش به بیمار توسط واحد آموزش با درخواست و هماهنگی بیمارستانهای اشرفی  و ساعی خمینی شهر،

برگزاری دوره آموزش ضمن خدمت رادیولوژی

دوره آموزش ضمن خدمت رادیولوژی با عنوان اصول عکسبرداری در بیماران ترومایی جهت پرسنل کاردان و کارشناس رادیولوژی در تاریخ

برگزاری دوره آموزش ضمن خدمت رادیولوژی

دوره آموزش ضمن خدمت با عنوان آشنایی با اصطلاحات پزشکی و اختصارات رادیولوژی، جهت کارشناسان رادیولوژی در تاریخ

هجدهمین کارگاه مراقبتهای پرستاری در ICU

هجدهمین کارگاه مراقبت های پرستاری دربخش ICU ،جهت کارشناس وکارشناسان ارشدشاغل در بخش های ICU مراکز درمانی استان توسط واحد آموزش معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و با حضور سرکارخانم زراعتکار دبیر علمی محترم برنامه از تاریخ ۲۴ خردادماه در مرکز آموزشی درمانی الزهرابرگزار گردید

برگزاری آموزش مداوم پزشکان با موضوع ICU admission

صبح روز پنج شنبه ۸خردادماه، از سری آموزش های مداوم ویژه پزشکان معاونت درمان ، ستاد هدایت و اتاق فرمان های استان کلاس آموزشی ICU admissionتوسط آقای دکتر فاضل متخصص بیهوشی

صفحه‌ها

آغاز ثبت‌نام از كاندیداهای چهارمین دوره انتخابات شورای عالی نظام پرستاری

ثبت نام از کاندیداهای چهارمین دوره انتخابات شورای عالی نظام پرستاری از چهارم شهریور به مدت ۵ روز کاری آغاز شد.جهت اطلاع از شرایط ثبت نام به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

تقدیم اعتبارنامه های منتخبین چهارمین دوره انتخابات هیئت مدیره نظام پرستاری

روز سه شنبه ، سیزدهم مردادماه ساعت ۸ صبح جلسه ای در دفتر ریاست محترم دانشگاه با حضور رئیس محترم دانشگاه ، قائم مقام محترم ریاست دانشگاه ، معاون محترم درمان و رئیس هئیت اجرایی ، رئیس محترم هیات نظارت و اعضاء ، رئیس محترم اداره پرستاری ، عوامل اجرایی چهارمین دوره انتخابات نظام پرستاری، منتخبین جدید ( اعضای اصلی و علی البدل ) و اعضائ هیئت مدیره قبل تشکیل گردید.

ارجاع بیماران HIV مثبت به مراکز مشاوره ای بیماریهای رفتاری

مسئولین فنی آزمایشگاههای تشخیص طبی :

به آگاهی می رساند با توجه به دستور العمل برنامه کشوری کنترل و پیشگری عفونت HIV , لازم است انجام تستهای تاییدی HIV خودداری نموده و جوابهای مثبت الایزا این آزمایش را را به صورت questionable گزارش و این بیماران را به مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری ارجاع دهند. جهت دریافت نامه مذکور در این خصوص به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

فرم های جدید سه ماهه ابلاغ شده از وزارت متبوع

مسؤل فنی محترم درمان سوءمصرف مواد لطفا"جهت دریافت فرم های جدید سه ماهه ابلاغ شده از وزارت متبوع به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

اطلاعیه شماره دو انتخابات چهارمین دوره نظام پرستاری

با توجه به برگزاری چهارمین دوره انتخابات سازمان نظام پرستاری در روز جمعه ، بیست و نهم خرداد ماه سالجاری ، جهت مشارکت حداکثری کلیه مشمولین ماده ۱۶ قانون سازمان نظام پرستاری (پرستار، اتاق عمل، هوشبری، بهیار، فوریتهای پزشکی، پرستار دندانپزشکی) واجد شرایط رای دادن ، بدینوسیله لیست اسامی ۴۷ نفر کاندیدهای نظام پرستاری که به تائید نهایی هیات نظارت بر انتخابات چهارمین دوره نظام پرستاری شهرستان اصفهان رسیده است ، اعلام می گردد.

دریافت فایل

تعرفه خدمات دندانپزشكي در بخش خصوصي در سال ۱۳۹۴

تعرفه خدمات دندانپزشكي در بخش خصوصي در سال ۱۳۹۴جهت اجرااعلام گردید.

دریافت فایل

برگزاری دومین جلسه هماهنگی کارشناسان IPD مراکز درمانی استان اصفهان

دومین جلسه هماهنگی کارشناسان IPD مراکز درمانی در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۱ با حضور مدیر اقتصاد درمان، استانداردها و فناوری سلامت در معاونت درمان برگزار گردید

قابل توجه سرپرستاران بخشهای همودیالیز

با توجه به تغییر فرم های آماری ماهیانه و شناسنامه بخش دیالیز توسط گروه مدیریت بیماری ها و پیوند اعضاء، نسبت به تکمیل اطلاعات و آمار ماهیانه مراکز خود از خرداد ماه سال جاری در فرم های جدید اقدام فرمایید.

شناسنامه بخش همودیالیز

آمارماهیانه ودرخواست

آگهی استخدام پیمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز مراکز جدیدالتاسیس و توسعه یافته در مشاغل بهداشتی و درمانی به صورت پیمانی استخدام می نماید.

اطلاعیه شماره یک انتخابات چهارمین دوره هیئت مدیره های نظام پرستاری

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط ثبت نام در هیئت مدیره های سازمان نظام پرستاری ( پرستار ، بهیار ، اتاق عمل ، هوشبری ،فوریتهای پزشکی، پرستار دندانپزشکی ) میرساند، جهت اطلاع از آگهی ثبت نام و تاریخ برگزاری انتخابات چهارمین دوره  هیئت مدیره های نظام پرستاری به ادامه مطلب مراجعه نمایند.

بازدید معاون محترم پرستاری وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی از بیمارستان امام خمینی (ره) فلاورجان

روز پنجشنبه بیست و هشتم اسفندماه ،معاون محترم پرستاری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و رئیس اداره پرستاری و مسئولین بیمارستان امام خمینی (ره) فلاورجان از اورژانس و بخشهای مختلف بیمارستان بازدید کردند و سپس جلسه ای در دفتر ریاست در خصوص چگونگی ارتقاء خدمات ،کمبود نیرو و غیره بحث و تبادل نظرصورت گرفت وراهکارهای لازم ارائه شد.

چک لیست ارزیابی IPD

جهت دریافت چک لیست ارزیابی دپارتمان پذیرش بیماران بین الملل ( IPD ) به ادامه مطلب مراجعه فرمائید

قابل توجه مراکز درمانی

قابل توجه مراکز درمانی

آن دسته از مراکز درمانی که از تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۰۱ اقدام به ثبت اطلاعات بیماران خارجی در سامانه گردشگری سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به آدرس http://avab.behdasht.gov.ir/ipd نموده اند...

پاورپوینت آموزش مداوم مدیریت کیفیت در استانداردهای پرستاری ۲۴ آذر

جهت مشاهده پاورپوینت آموزش مداوم مدیریت کیفیت در استانداردهای پرستاری (مباحث آقای اسلامیان) مورخ ۲۴ آذر ماه اینجا را کلیک نمایید.

آیین نامه اخذ مجوز خدمات گردشگری سلامت

جهت دریافت فایل روی ادامه مطلب کلیک نمائید

قابل توجه کلیه مراکز درمانی متقاضی ایجاد IPD

ساماندهی پذیرش و درمان بیماران گردشگری پزشکی در مراکز درمانی کشور

کتابچه IPD (دپارتمان پذیرش بیماران بین الملل)

جهت دریافت کتابچه IPD(دپارتمان پذیرش بیماران بین الملل) به ادامه مطلب مراجعه فرمائید

فهرست تعرفه اعمال جراحی شایع (گلوبال)، بر اساس کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت سال ۱۳۹۳

جهت دریافت فهرست تعرفه اعمال جراحی شایع (گلوبال)، بر اساس کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت سال۱۳۹۳ به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

غرفه گردشگری سلامت معاونت درمان در نمایشگاه بین المللی پزشکی اصفهان

یازدهمین نمایشگاه بین المللی پزشکی اصفهان در تاریخ ۲۹ مهرماه لغایت ۲ آبانماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی اصفهانپل شهرستان برگزار گردید در این نمایشگاه واحد گردشگری سلامت معاونت درمان...

تدوین کتاب ارزش نسبی خدمات درمانی و مراقبتهای سلامت

با توجه به تدوین کتاب ارزش نسبی خدمات درمانی و مراقبتهای سلامت در جمهوری اسلامی ایران ،همایش توجیهی در خصوص آشنایی با کتاب مذکور و روشهای استفاده از آن در سالن برج میلاد روز یکشنبه ۶ مهرماه  برگزار گردید. جهت مشاهده و دریافت فایل کتاب به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

تعرفه خدمات دندانپزشکی دربخش خصوصی درسال ۱۳۹۳

جهت دریافت تعرفه خدمات دندانپزشکی دربخش خصوصی درسال ۱۳۹۳به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

ارسال آمار تقریبی متقاضیان ادامه تحصیل در دوره کارشناسی ناپیوسته رشته علوم آزمایشگاهی

مسئول فنی محترم آزمایشگاههای تشخیص طبی :

آمار تقریبی متقاضیان ادامه تحصیل در دوره کارشناسی ناپیوسته رشته علوم آزمایشگاهی (کاردانی به کارشناسی) که در آن آزمایشگاه شاغل می باشند را هر چه سریعتر به اداره امور آزمایشگاهها ارسال نمایید.جهت دریافت نامه مربوطه به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

تمدید لوح کیفیت آزمایشگاههای تشخیص طبی

لوح کیفیت آزمایشگاههای تشخیص طبی میلاد، دکتر برادران، آریا و بیمارستان غرضی از طرف مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت تا پایان خرداد سال ۱۳۹۳ تمدید گردید.جهت دریافت نامه لوح کیفیت به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

فراخوان به مناسبت روز عفاف و حجاب

به اطلاع کلیه همکاران اعم از بسیجی وغیر بسیجی می رساند به مناسبت ولادت با سعادت امام حسن مجتبی (ع) و روز عفاف و حجاب کار گاهی تحت عنوان سبک زندگی در روز شنبه مورخ ۲۱/۴/۹۳ از ساعت ۱۳۰/۱۰ دقیقه الی۱۳ در تالار زیتون مرکز مدیریت توسعه آموزش پزشکی دانشگاه اصفهان همراه باامتیازباز آموزی بر گزار میشود لذا از علاقه مندان دعوت می گردد در مراسم فوق الذکر حضور بهم رسانند .

اطلاعیه شماره یک بکارگیری دانشجویان گروه پرستاری در بالین

به اطلاع کلیه متقاضیان کار دانشجویی ترم ۶ به بعد گروه پرستاری دانشکده های پرستاری اصفهان، آزاد اسلامی خوراسگان ، آزاد اسلامی نجف آباد ، آزاد اسلامی دهاقان ، آزاد اسلامی فلاورجان میرساند،

شرکت در برنامه ارزیابی خارجی کیفیت

قابل توجه کلیه مسئولین فنی آزمایشگاههای تشخیص پزشکی: نظر به ضرورت رعایت الزامات استاندارد آزمایشگاهی، شرکت در برنامه های ارزیابی خارجی کیفیت به منظور حفظ و ارتقاء کیفیت ارائه خدمات آزمایشگاهی توسط آزمایشگاههای تشخیص پزشکی به صورت سه نوبت در سال الزامی می باشد. جهت دریافت نامه مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت در این خصوص به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

عدم استفاده از نامهای تخصصی و انحصاری در آزمایشگاه

قابل توجه کلیه آزمایشگاههای تشخیص پزشکی:

با توجه به احتمال انحراف اذهان عمومی مقتضی است از بکار گیری  کلماتی مانند فوق تخصصی، تخصصی، انحصاری، مرکز و ...  برروی سربرگ، تابلو و برگه های جواب آزمایش جدا خودداری نمائید. لازم بذکر است در صورت مشاهده برابر مقررات برخورد خواهد شد. جهت دریافت نامه مذکور به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

تعرفه خدمات تشخیصی ودرمانی دربخش دولتی درسال۹۳-گلوبال

جهت دریافت تعرفه خدمات تشخیصی ودرمانی دربخش دولتی درسال۹۳-گلوبال به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

تعرفه خدمات تشخیصی ودرمانی دربخش دولتی درسال ۹۳

جهت دریافت تعرفه خدمات تشخیصی ودرمانی دربخش دولتی درسال ۹۳به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

نرم افزار ثبت اطلاعات مرگ کودکان ۵۹-۱ماهه و مرگ نوجوانان(۱۸-۶سال) در سال ۹۳

در راستای اجرای برنامه های کشوری نظام مراقبت مرگ کودکان ۵۹-۱ماهه و مرگ نوجوانان(۱۸-۶ سال) جهت دریافت نرم افزار ثبت اطلاعات مرگ(CSOVer.1.2) به ادامه مطلب مراجعه نمائید.

قابل توجه کلیه دستیاران محترم سال آخر رشته های تخصصی

عطف به اعلام معاونت محترم درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی،جهت برنامه ریزی توزیع فارغ التحصیلان سال ۹۳، لازم است کلیه دستیاران سال آخر رشته های تخصصی

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت درمان RSS

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳