قابل توجه مسئولین فنی مراکز سوء مصرف مواد

با توجه به اهمیت سامانه آیداتیس و عدم اطلاع برخی از همکاران محترم نسبت به ورود اطلاعات در سامانه مذکور جهت آموزش کامل در ورود اطلاعات ،  لطفا به صفحه اصلی سامانه آیداتیس  قسمت دانلود اسناد مراجعه نمایید.

شایان ذکر است در سامانه آیداتیس علاوه بر ورود اطلاعات می بایست اطلاعات خواسته شده (تجویز دارو و تحویل دارو .......) بیماران روزانه ثبت گردد.

برای مشاهده و دریافت فرم آمار سه ماهه کلیک نمایید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳