برگزاری جلسه هماهنگی-آموزشی پزشکان کاروان های حجاج سال ۹۶

جلسه هماهنگی-آموزشی پزشکان کاروان های حجاج سال ۹۶، در خصوص بیماری های واگیر حجاج روز شنبه مورخ ۱۴ مرداد ماه با حضور معاون محترم درمان، مدیر محترم امور بیمارستانی و اعتبار بخشی، مدیر محترم فوریت های پزشکی، کارشناسان محترم معاونت بهداشتی، نماینده محترم گروه عفونی، کارشناسان محترم هلال احمر و پزشکان محترم کاروان ها، در سالن کنفرانس معاونت درمان برگزار گردید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳