تقویم دوره های آموزشی ضمن خدمت مهر ماه ۹۷ ویژه رشته های رادیولوژی، رادیوتراپی و پزشکی هسته ای

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳