پرسش و پاسخ

پاسخ:
پاسخ: بيماران اورژانسي در صورتي مشمول برنامه ميشوند كه تحت نظر بوده و پرونده براي انها تشكيل شده باشد .
پاسخ:
۹۰ درصد هزينه امبولانس (برای بیماران در نظام ارجاع ۹۵ درصد)با رعايت شرايط مندرج در دستورالعمل مورد تعهد برنامه است و پرداخت ۱۰ در صد هزينه ها ​( ۵ % براي بيماران در نظام ارجاع ) به عهده بیمار است.
پاسخ:
​فقط هزینه های مازاد بر تعهد بیمه پایه و مکمل نیروی مسلح، مشمول برنامه است.
پاسخ:
ارایه خدمات پاراکلینیکی (ازمایشگاهی,تصویر برداری )دربیماران بستری در زمان مناسب باید صورت پذیرد.در موارد خاص به صورت موقت تاتکمیل زنجیره ارجاع خدمات مذکور با در نظر گرفتن سقف منابع مالی طرح از بخش غیر دولتی با نرخ توافقی خرید خدمت نماید.
پاسخ:
خیر طبق قانون این هزینه توسط کار فرما یا بیمه نامهای که توسط کار فرما تهیه شده پرداخت مگردد
پاسخ:
پیش پرداخت باید متناسب با ۱۰ در صد هزینه تخمینی خدمات در خواستی بوده مبالغ بالا تر مجاز نیست
پاسخ:
اخذ پیش پرداخت از بیماران اورژانسی مجاز نمی باشد.

صفحه‌ها

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳