اعلام غیر قانونی بودن فروش ،توزیع و استفاده از کیت های رایت و ویدال

جهت دریافت نامه مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت در خصوص اعلام غیر قانونی بودن فروش ،توزیع و استفاده از کیت های رایت و و یدال اینجا را کلیک نمایید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳