برگزاری جلسه هماهنگی ستادی بیماری های واگیر حجاج

با توجه به نزدیک شدن به اعزام حجاج بیت الله الحرام و با هدف برنامه ریزی های عملیاتی در راستای اقدامات پیشگیری از بیماری های واگیر جلسه هماهنگی ستادی بیماری های واگیر حجاج روز دوشنبه ۹ مرداد ماه با حضور معاون محترم درمان، مدیر محترم امور بیمارستانی و اعتبار بخشی و نماینده گروه عفونی دانشکده پزشکی، کارشناسان محترم معاونت بهداشتی، مدیر محترم فوریت های پزشکی، رئیس محترم ستاد هدایت و اورژانس بیمارستانی، فوکال پوینت محترم علمی بیماری های واگیر بیمارستان امین و کارشناسان مربوطه در حوزه معاونت درمان در سالن کنفرانس معاون محترم درمان برگزار گردید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳