برگزاری کنفرانس کنترل عفونت های بیمارستانی

در راستای ارتقای دانش پزشکان عمومی و متخصص در زمینه کنترل عفونت های بیمارستانی ، کنفرانسی با عنوان" اصول پیشگیری و کنترل عفونت های بیمارستانی" مورخ۹۶/۰۵/۱۸ در قالب آموزش مداوم، در سالن اجتماعات معاونت درمان توسط گروه توسعه نیروی انسانی پزشکی و تخصصی برگزار گردید و در خصوص مباحث "ساختار کلی و شرح وظایف تیم کنترل عفونت،انواع شایع عفونت های بیمارستانی،بیماریابی و مراقبت های مربوطه،نظام مراقبت از مقاومت آنتی بیوتیکی"سخنرانی شد. 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳