دومین کمیسیون اضطراری طرح رشته ی رادیولوژی فصل زمستان ۹۶

کمیسیون  اضطراری طرح رشته رادیولوژی فصل زمستان ۹۶

۱. تاریخ ثبت نام اینترنتی جهت کمیسیون اضطراری طرح رشته‌ی رادیولوژی (فصل زمستان) از روز دوشنبه مورخ ۹۶/۱۲/۱۴ ساعت ۱۰ آغاز شده و تا پایان وقت اداری روز یکشنبه ۹۶/۱۲/۲۰ می‌باشد.

۲. تاریخ اعلام نتایج روز دوشنبه مورخ ۹۶/۱۲/۲۱ می‌باشد.

۳.زمان انصراف: فقط تا پایان وقت اداری روز دو شنبه مورخ ۹۶/۱۲/۲۱ فرصت انصراف میباشد.

۴. منظور از فراغت از تحصیل، اتمام امتحانات و دروس نمی‌باشد و لازم است تاریخ فراغت از تحصیل متقاضی از طرف دانشگاه محل تحصیل به دفتر اداره طرح وزارت بهداشت، اعلام گردیده باشد .

·جهت آگاهی از وصول اطلاعات فراغت از تحصیل خود از طرف دانشگاه محل تحصیل به وزارت بهداشت قبل از ثبت نام با مراجعه به قسمت تایید فراغت از تحصیل دانش آموختگان در صفحه اصلی سایت معاونت درمان و با وارد نمودن کد ملی از وصول اطلاعات تحصیلی خود اطمینان حاصل نمایید.

۵. دقت و توجه به محل های مورد نیاز، تعداد مورد نیاز، جنسیت و وضعیت تاهل ضروری می‌باشد، زیرا درصورت عدم همخوانی، مراکز جهت انتخاب باز نخواهند شد .

۶. اولویت پذیرش با نیروهای مرد و در شبکه ها با نیروهای بومی و مرد می باشد .

تبصره۱:در کلیه مراکز اولویت با پذیرش نیروی مرد می‌باشد و در شبکه ها اولویت با نیروی بومی و ساکن، بومی و غیر ساکن، ساکن و غیر بومی می‌باشد.لازم به توضیح است بومی به فردی اطلاق می شود که محل تولد و یا محل صدور شناسنامه نامبرده صادره از محل مورد نظر باشد و یا دو مقطع از سه مقطع تحصیلی را فرد در آن شهرستان گذرانده باشد.

تبصره۲:مقاطع تحصیلی عبارت است از: مقطع دبستان، راهنمایی و دبیرستان. ضمنا پیش دانشگاهی جزء مقاطع تحصیلی محسوب نمی‌گردد.

۷. جهت اطلاع کلیه متقاضیان، مراکزی که بالایkm  ۱۰۰ تا مرکز استان فاصله داشته باشند دارای پانسیون می‌باشند(لازم به ذکر است که پانسیون براساس شرایط و مقدورات آن شبکه می باشد) . (مراکز دارای پانسیون: شبکه بوئین و میاندشت ،شبکه شهرضا،شبکه سمیرم،شبکه نائین، مرکز شبانه روزی چوپانان، شبکه خور و بیابانک، مرکز شبانه روزی جندق، شبکه نطنز، شبکه اردستان، شبکه گلپایگان، شبکه خوانسار، شبکه فریدن(داران)، شبکه فریدونشهر، شبکه چادگان، شبکه دهاقان، دهق و علویجه) هرگونه اطلاعات در خصوص شرایط پانسیون از مرکز مورد نظر می بایست کسب شود .

۸.مراکز(مبارکه، لنجان، نجف آباد، شاهین شهر، تیران و کرون، فلاورجان، خمینی شهر، برخوار ، میمه ) فاقد پانسیون بوده و افراد جهت انجام شیفت ها می بایستی تردد نمایند، بنابراین توصیه می‌گردداین مناطق را افراد غیر بومی انتخاب ننمایند .

۹. ابلاغ جهت مراکز (شبکه بوئین و میاندشت،شبکه سمیرم، شبکه نائین، مرکز شبانه روزی چوپانان، شبکه خور و بیابانک، مرکز شبانه روزی جندق، شبکه نطنز، شبکه اردستان، شبکه گلپایگان، شبکه خوانسار، شبکه فریدن(داران)، شبکه فریدونشهر، شبکه چادگان، شبکه دهاقان، شبکه مبارکه و میمه: (نکته بسیار مهم) ابلاغ افراد غیر بومی که در مناطق محروم پذیرفته می‌شوند، به صورت ۱۲ماهه(یک ساله) صادر میگردد و ابلاغ سال دوم این افراد (۱۲ماهه دوم) درصورت نداشتن منع قانونی از نظر گذراندن طرح در شهر اصفهان و یا شهرستانهای نزدیک به اصفهان، براساس نیازو نظر این معاونت یکی از مراکز داخل شهر خواهد بود. لذا مشمولین حتما می بایستی یکماه قبل از اتمام سال اول(۱۲ماه اول) خدمت طرح بر اساس ضریب منطقه، جهت تعیین محل سال دوم (۱۲ماه دوم) طرح به معاونت درمان، امور پرتوها مراجعه نمایند. (این بند شامل افرادی که دیپلم خود را در مناطق ۲و ۳اخذ نموده و از سهمیه مناطق استفاده کرده و وارد دانشگاه دولتی گردیده اند نمی باشد.)

۱۰. ابلاغ جهت افراد بومی و ساکن ۲۴ماهه صادر خواهد شد .

۱۱.ابلاغ در مراکز ذیل جهت افراد غیر بومی ۲۴ماهه صادر می گردد: شبکه تیران و کرون، شبکه نجف آباد، مراکز بهداشتی شهرستان اصفهان، شبکه فلاورجان،شبکه شاهین شهر، شبکه زرین شهر، شبکه شهرضا.

۱۲. افرادی که دیپلم خود را در مناطق ۲و ۳اخذ نموده و از سهمیه مناطق استفاده کرده و وارد دانشگاه گردیده اند در صورتی که در دانشگاه دولتی روزانه تحصیل کرده باشند، امکان گذراندن طرح آنها در شهر اصفهان اعم از سال اول و دوم وجود نخواهد داشت و افرادی که از سهمیه مناطق ۲استفاده کرده اند امکان گذراندن طرح آنها در مناطق ۲و ۳و افرادی که از سهمیه مناطق ۳استفاده کرده اند امکان گذراندن طرح آنها در مناطق ۳می باشد و در صورت عدم رعایت قانون فوق عواقب آن به عهده متقاضی خواهد بود .

تبصره ۱:خانم های متاهل از این قانون مستثنی می باشند و درصورت داشتن شرایط و امتیاز لازم ، گذراندن طرح آنها در شهر اصفهان درصورت پذیرش منع قانونی نخواهد داشت.

تبصره ۲:تاهل برای آقایان جزء امتیاز و آزاد سازی سهمیه محسوب نمی شود و براساس سهمیه همان منطقه و مناطق محروم تر، انتخاب خواهند شد .

تبصره ۳:فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد و شبانه اعم از مرد و زن از قانون فوق مستثنی می باشند و می توانند در هر سه منطقه (مناطق ۱، ۲و ۳) مشروط به داشتن سایر شرایط و کسب امتیاز لازم خدمت نمایند .

تبصره ۴:خانواده شهداء و ایثارگران (فرزند، همسر، خواهر و برادر) از قانون فوق مستثنی می باشند و درصورت داشتن شرایط و امتیاز لازم گذراندن طرح آنها در شهر اصفهان درصورت پذیرش منع قانونی نخواهد داشت.

۱۳. پذیرفته شدن افراد در مراکز براساس امتیازات افراد که شامل بومی بودن (صرفا برای شهرستان ها)،*خانواده شهداء و ایثارگران (فرزند ، همسر،خواهر و برادر)** تاهل برای خانمها،*** نفرات اول تا سوم دانشگاهها به هنگام فراغت از تحصیل، ****فارغ التحصیلان دارای مقاله چاپ شده در مجلات داخلی و خارجی و یا کتاب و اختراع ثبت شده و طرحهای تحقیقاتی،***** خانواده کارکنان دانشگاه است انتخاب می‌شوند.

**فردی متاهل تلقی می‌گردد که ازدواج وی ثبت قانونی گردیده و در شناسنامه زوجین مراتب ازدواج دائم آنها قید گردیده باشد .

 ***استفاده از امتیازات نفرات اول تا سوم دانشگاه منوط به ارائه گواهی و مدارک به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان قسمت طرح و نیروی انسانی و اخذ تاییدیه از این مرکز میباشد(دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ساختمان شماره ۲، قسمت طرح و نیروی انسانی )

****استفاده از امتیازات افراد دارای مقاله، کتاب و اختراع ثبت شده و طرحهای تحقیقاتی منوط به ارائه مدارک به حوزه معاونت پژوهشی این دانشگاه و اخذ تاییدیه می‌باشد.(معاونت پژوهشی: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ساختمان شماره ۴، مرکزعلم سنجی دانشگاه) .

*****امتیاز مربوط به خانواده درجه یک کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، شامل: فرزندان ، برادران ، خواهران و همسر دائمی کارکنان شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر با ارائه حکم کارگزینی .

مهم مهم مهم :

۱۴. باتوجه به محدود بودن سهمیه ها و محدودیت های موجود، لازم است کلیه متقاضیان با دقت نظر و پس از بررسی های لازم، مرکز مورد نظر خود را انتخاب نمایند و پس از اعلام نتایج از طریق همین وب سایت در صورت انصراف ، انصراف کتبی خود را تا تاریخ مشخص شده در بالا کتبا به این معاونت اعلام نمایند (زمان انصراف فقط فقط در تاریخ مشخص شده متن بالا می باشد)، و پس از آن زمان، تا۲ فصل آتی از شرکت در کمیسیون های استان اصفهان محروم خواهند شد و در صورت صدور ابلاغ حق انصراف وجود ندارد و منوط به موافقت کامل مرکز و شروع به کار نیروی جایگزین می باشد که حداقل سه تا شش ماه طول خواهد کشید. صدور ابلاغ دقیقا بعد از زمان انصراف می باشد.

۱۵.در حین انجام خدمات، انصراف از طرحی که به منزله توقف از طرح* برای مدت زمان مشخصی باشد نیز تا ۲فصل از انجام مابقی خدمات در استان اصفهان محروم خواهند شد و منوط به موافقت کامل مرکز و شروع به کار نیروی جایگزین می باشد که حداقل سه تا شش ماه طول خواهد کشید .

*توقف از طرح عبارت است از: شروع خدمت پذیرفته شده که باتوجه به بیماری خاص و انتقال در موارد خاص از استان اصفهان به استانهای دیگر می باشد .

۱۶. افراد متقاضی انتقال در حین طرح، قبل از اتمام ابلاغ صادر شده توسط دانشگاه پس از موافقت و درصورت رضایت مرکز از نامبرده توسط این معاونت تعیین محل خواهند شد و درصورت نیاز به جانشین، منوط به وجود جانشین و پس از شروع به کار جایگزین امکان پذیر خواهد بود .

۱۷. درمورد بندهای ۱۵و ۱۶فقط درموارد خاص با ارائه مستندات امکان پذیر است و در سایر موارد ترتیب اثری داده نخواهد شد.

۱۸.از آنجایی که مراکز و واحدها از شروع به کار خانم های باردار جلوگیری می نماید، لذا خواهشمند است مشمولین مذکور از شرکت و ثبت نام جدا خودداری نمایند .

۱۹. قابل توجه آقایان شرکت کننده در کمیسیون :

 انجام خدمت سربازی نسبت به انجام خدمت طرح اولویت داشته و آقایانی که تا به حال خدمت سربازی انجام نداده و یا از خدمت سربازی معاف نبوده، حق شرکت در کمیسیون را نخواهند داشت .

 

در موارد ذیل خدمت سربازی مورد قبول است :

·         انجام خدمت سربازی با مقطع دیپلم

·         انجام خدمت سربازی با مقطع کارشناسی درصورتی که مدت واقعی طرح از زمان خدمت سربازی کسر گردد و مابقی می توانند خدمت طرح انجام دهند .

·         افرادی که از خدمت سربازی معاف گردیده اند .

۲۰. مدارک لازم جهت ثبت نام (در تمامی موارد اسکن کپی مدارک قابل قبول نمی باشد.)

·         اسکن عکس پرسنلی۴*۳

                  ·         اسکن صفحات شناسنامه

·         اسکن پشت و روی کارت ملی

·         اسکن کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت سربازی

·         اسکن فرم تسویه حساب به روز از صندوق رفاه دانشجویی{ساختمان شماره ۴، صندوق رفاه دانشجویی(صرفا متعلق به کلیه فارغ التحصیلان دانشگاههای دولتی می باشد)}

۲۱. مدارک لازم برای استفاده از امتیازات بند ۶و بند ۱۳ :(مدارک ذکر شده در این بند در قسمت سایر مدارک سامانه بارگزاری گردد.)

·         گواهی پایان تحصیلات دو مقطع تحصیلی (دوره ابتدایی ،راهنمایی یا دبیرستان(جهت استفاده از سهمیه بومیبودن)

·         حکم کارگزینی برای خانواده کارکنان دانشگاه

·         گواهی تاییدیه استعلام نفرات برتر اول تا سوم دانشگاهها به هنگام فراغت از تحصیل(دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ساختمان شماره ۲، قسمت طرح و نیروی انسانی ) .

·          نامه امتیاز افراد دارای مقاله چاپ شده در مجلات داخلی و خارجی و یا کتاب و اختراع ثبت شده و طرحهای تحقیقاتی از معاونت پژوهشی دانشگاه(ساختمان شماره ۴، اداره علم سنجی دانشگاه، در روزهای فرد ساعت ۱۴-۱۲)

نکته :جهت اطلاع از مدارک مورد نیاز جهت صدور نامه امتیازدهی به لینک ذیل مراجعه نمایید:

لینک آیین نامه امتیازدهی به فعالیت های پژوهشی دانش آموختگان مشمول طرح نیروی انسانی

·         کارت شناسایی شهداء، جانبازان و ایثارگران برای افرادی که مشمول امتیاز می باشند .

تذکرات بسیار مهم:

 قبل از ثبت نام، تمامی موارد فوق خوانده شود زیرا در صورت بروز مشکل عواقب آن به عهده خود فرد می باشد.

با توجه به ثبت نام کمیسیون طرح از طریق سامانه تامین و توزیع نیروی انسانی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به آدرس Tarhreg.behdasht.gov.ir(سامانه رشد) دقت و رعایت نکات زیر ضروری می باشد.

·         لازم است متقاضیان قبل از ثبت نام ،" دستورالعمل ثبت نام "و "شرایط اختصاصی مربوط به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان " موجود در سامانه رشد را مطالعه نمایند.

تذکر:در مورد نکات قید شده در مرحله هفتم دستورالعمل ثبت نام (صادر شدن معرفی نامه به محل خدمت) به اطلاع می‌رساند هیچ یک از موارد ذکر شده (خروج از طرح و فرصت ۶ ماهه جهت شروع به کار) در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان صدق نمیکند؛ و افراد پذیرفته شده تنها تا ده روز پـس از صـدور معرفینامـه فرصت دارند، خـود را بـه محـل خـدمت معرفی و شروع بکار نماید.

·         دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جزء دانشگاه های مجاز جهت طرح موقت(انجام چند ماه از دوره طرح قبل از اعزام به سربازی) نمی باشد.
  

·          در صورت بروز هر گونه مشکل با شماره تلفن ۳۶۶۱۹۶۶۱-۰۳۱داخلی ۲۷۵ تماس حاصل فرمایید.

دریافت فابل اعلام نیاز مراکز 

ثبت نام

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳