اعلام نتایج اولیه نسل سوم اعتباربخشی ملی در استان اصفهان با معرفی دستاورد ها و اعلام ۱۰ مرکز درمانی برتر استان

اعلام نتایج اولیه نسل سوم اعتباربخشی ملی در استان اصفهان با معرفی دستاورد ها و اعلام ۱۰ مرکز درمانی برتر استان

اعتباربخشی یکی از معتبر ترین مدل های ارزیابی سیستماتیک مراکز ارائه خدمات سلامت مبتنی بر کیفیت، ایمنی بیماران و کارکنان با سبقه ای ۱۰۰ ساله در دنیا می باشد. در ایران نیز اعتباربخشی در سال ۱۳۸۹ با ابلاغ کتاب استانداردهای اعتباربخشی آغاز و از سال ۱۳۹۰ این روش ارزیابی بطور رسمی جایگزین نظام ارزشیابی قدیم گردید، از سال ۱۳۹۲ تا کنون سه نسل از انجام اعتباربخشی گذشته که نتایج اولیه نسل سوم اخیراً توسط وزارت متبوع اعلام گردیده است. نسل سوم اعتباربخشی ملی از دیماه ۹۵ آغاز و تا خرداد ماه ۹۶ با ارزیابی بیمارستانها و مراکز درمانی دارای پروانه بهره برداری به پایان رسید. در این نسل قریب به ۱۰۰۰ بیمارستان در کشور توسط ارزیابان ارشد آموزش دیده وزارت متبوع از استانی دیگر مورد ارزیابی قرارگرفتند که پس از اعلام نتایج اولیه نتیجه ۵۰ بیمارستان در کشور اعلام نگردید و به منظور راستی آزمایی مجدداً ارزیابی شدند که عمدتاً بر اساس شاخص هایی چون جهش معنا دار و غیر قابل پیش بینی نسبت به سال گذشته بودند.

نتایج :

در مرحله ریچک از ۵۰ بیمارستان منتخب کشور ، ۱۰ بیمارستان از استان اصفهان تعیین شده بود که به لطف الهی پس از ارزیابی مجدد و ریچک توسط ارزیابان ارشد وزارتی، نتایج اعلام شده مراکز حاکی از صحت رشد بوده و مجدد نتایج درخشان استان مهر تایید خورد که نتیجه رتبه بندی ۱۰ بیمارستان برتر در استان به شرح ذیل می باشد:( بر اساس میانگین کل)

 

 

 

 

 

دستاوردها و نتایج درخشان استان :

به حول و قوه الهی استان اصفهان با درجه سه اعتباربخشی خداحافظی کرد!!! ۷۸ % بیمارستانهای درجه یک استان درجه یک شدند و ازمیان بیمارستانهایی که درجه دو را کسب نموده اند تعدادی نیز با اختلاف کمتر از یک یا دو درصد با درجه یک بودند که با پذیرش اعتراض آنها توسط وزارت متبوع و رسیدگی به اعتراضات و کسب درجه یک بیمارستانهای درجه دو استان در حد چند عدد خواهد شد.

پس از تحلیل نتایج نسل سوم اعتباربخشی مشخص گردید که ۸۳ % بیمارستانهای استان ارتقاء در درصد تحقق کل و ۸۶% بیمارستانهای استان ارتقاء در درصد زیر محور اورژانس داشته اند، شاخص ترین دستاورد نسل سوم اعتباربخشی می توان به این نکته اشاره کرد که ۲۰ % بیمارستانهای استان حداقل یک گرید ارتقاء درجه داشتند. (دامنه ارتقاءیک گرید از سه به دو و از دو به یک ۲۰ درصد می باشد) که ماحصل آن تزریق میلیارد ها تومان افزایش درآمد به سیستم درمانی استان اصفهان خواهد بود که از مردادماه امسال آغاز شد.

این موفقیت چشم گیر و روز افزون علاوه بر حساس سازی و توجیه تیم مدیریتی مراکز درمانی در استقرار استاندادرهای اعتباربخشی و ایمنی بیماران و کارکنان و تلاش و همت کارکنان و پرسنل درمانی و غیر درمانی مراکز درمانی و همچنین برنامه ریزی ،سازماندهی و نظارت و رهبری مدیران ارشد معاونت درمان و  اداره اعتباربخشی می باشد که  پس از ابلاغ استانداردهای اعتباربخشی در ۷ محور اصلی توسط وزارت متبوع بدلیل وجود تغییرات در سنجه و استانداردهای مذکور و شیوه ارزیابی نسبت به دور ه های قبل، اقدام به برگزاری کلاس و جلسات آموزشی متعدد جهت گروه های هدف  در خصوص محورهای اصلی و زیر محورهای آنها با حضور اساتید و طراحان استانداردهای اعتباربخشی، و همچنین
برنامه ریزی لازم جهت انجام بازدیدهای متعدد میدانی در زمینه استقرار استانداردهای مذکور و  به منظور بهبود و ارتقاءکیفیت خدمات و ایمنی و انجام مشاوره های تخصصی نموده است. سعی نمودیم به اعتبار بخشی استان شخصیت بین المللی بدهیم کهخ گواه آن  انتخاب استان اصفهان بعنوان یکی از دو استان منتخب در سفرهای بین الملی نمایندگان W.H.Oجهت بررسی استانداردهای اعتباربخشی کشور بوده است . عضویت دو نفر از نمایندگان اداره اعتباربخشی در اکسپرت پنل وزارت متبوع و همچنین حضور۲ نفر از استان اصفهان بعنوان مدرس وزارتی جهت آموزش ارزیابان ارشد کشوری را می توان از دستاوردهای دیگر اعتباربخشی استان بر شمرد.

چشم انداز :

ما برآنیم که با تلاش، برنامه ریزی، آموزش و انجام بازدیدهای میدانی مستمر در دور چهارم اعتباربخشی ۵ بیمارستان یک عالی داشته، سایر بیمارستانها درجه یک را کسب نمایند و با درجه دو اعتباربخشی خداحافظی نمائیم، که ماحصل آن علاوه بر کسب درآمد بیشتر، ضمن ایجاد مراکز درمانی ایمن تر و ارائه خدمات باکیفیت تر بتوانیم با افتخار فریاد بزنیم :

 " بیماران خیالتان آسوده، از امروز ایمن تر هستید "

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳