تقسیم متخصصین

برگزاری مراسم معارفه فارغ التحصیلان رشته های تخصصی

مراسم معارفه فارغ التحصیلان رشته های تخصصی مورخ ۰۶/۰۹/۹۷ در تالار زیتون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با هدف آشنایی با قوانین مرتبط با مشمولین تعهدات و مختصری از شرح وظایف آنها، انتظارات حوزه درمان و نظارت، ابلاغ سیاست های دانشگاه برگزار گردید. 

اطلاعیه مراسم معارفه فارغ التحصیلان رشته های تخصصی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

ضمن عرض سلام و خوشامدگویی به فارغ التحصیلان محترم رشته های تخصصی بدین وسیله به اطلاع می رساند مراسم معارفه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ ۰۶/۰۹/۹۷ ساعت ۱۳-۸ در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی-طبقه دوم - تالار زیتون برگزار خواهد شد. حضور تمامی فارغ التحصیلان محترم در برنامه الزامی است.

 

اطلاعات مورد نیاز توزیع متخصصین سال۹۷

جمعیت شهرستان های استان اصفهان

مسافت شهرستانهای اصفهان

نقشه استان اصفهان

شماره تماس شبکه های بهداشتی درمانی استان اصفهان

ضرایب منطقه خدمتی در نقاط مختلف استان اصفهان

اطلاعات مقیمی بیمارستانهای شهرستانهای استان اصفهان

ماندگاری پزشکان در مناطق محروم

تقسیم نیروهای تخصصی ضریب کا توسط گروه توسعه نیروی انسانی پزشکی

 

تقسیم نیروهای تخصصی ضریب کا جدیدالورود (سال ۹۵) از تاریخ ۲۴/۰۸/۹۵  توسط گروه توسعه نیروی انسانی پزشکی و تخصصی معاونت درمان در حال اجرا می باشد.

همایش معارفه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ویژه فارغ التحصیلان جدید رشته های تخصصی

  همایش معارف دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ویژه فارغ التحصیلان جدید رشته های تخصصی با حضور هیات رئیسه  محترم دانشگاه و با شرکت تمامی متعهدین ضریب کای جدید الورود دانشگاه صبح روز یکشنبه ۲۳ آبان ماه در تالار سبز دانشگاه برگزار گردید. همایش معارفه ویژه فارغ التحصیلان جدید رشته های تخصصی با حضور هیات رئیسه  محترم دانشگاه و با شرکت تمامی متعهدین ضریب کای جدید الورود دانشگاه صبح روز یکشنبه ۲۳ آبان ماه در تالار سبز دانشگاه برگزار گردید.

اشتراک در تقسیم متخصصین

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳