تقسیم متخصصین

اطلاعات مورد نیاز توزیع متخصصین سال۹۷

جمعیت شهرستان های استان اصفهان

مسافت شهرستانهای اصفهان

نقشه استان اصفهان

شماره تماس شبکه های بهداشتی درمانی استان اصفهان

ضرایب منطقه خدمتی در نقاط مختلف استان اصفهان

اطلاعات مقیمی بیمارستانهای شهرستانهای استان اصفهان

ماندگاری پزشکان در مناطق محروم

تقسیم نیروهای تخصصی ضریب کا توسط گروه توسعه نیروی انسانی پزشکی

 

تقسیم نیروهای تخصصی ضریب کا جدیدالورود (سال ۹۵) از تاریخ ۲۴/۰۸/۹۵  توسط گروه توسعه نیروی انسانی پزشکی و تخصصی معاونت درمان در حال اجرا می باشد.

همایش معارفه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ویژه فارغ التحصیلان جدید رشته های تخصصی

  همایش معارف دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ویژه فارغ التحصیلان جدید رشته های تخصصی با حضور هیات رئیسه  محترم دانشگاه و با شرکت تمامی متعهدین ضریب کای جدید الورود دانشگاه صبح روز یکشنبه ۲۳ آبان ماه در تالار سبز دانشگاه برگزار گردید. همایش معارفه ویژه فارغ التحصیلان جدید رشته های تخصصی با حضور هیات رئیسه  محترم دانشگاه و با شرکت تمامی متعهدین ضریب کای جدید الورود دانشگاه صبح روز یکشنبه ۲۳ آبان ماه در تالار سبز دانشگاه برگزار گردید.

اشتراک در تقسیم متخصصین

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳