اطلاعیه ثبت نام دوره آموزشی ضمن خدمت رشته رادیولوژی با عنوان فیزیک MRI 1 (تکرار)

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳