برگزاری دوره آموزشی " تکنیکهای مصاحبه و بازدید منزل درمددکاری اجتماعی"

دوره آموزشی تکنیکهای مصاحبه و بازدید منزل درمددکاری اجتماعی به مدت ۶ ساعت در روز یک شنبه ۵/۶/۹۶باحضور استاد ارجمند جناب آقای دکتر قجاوند عضو محترم هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر (گروه مددکاری) و خانم محمدی مسئول واحد مددکاری معاونت درمان جهت کلیه مددکاران مراکز درمانی در سالن کنفرانس این معاونت برگزار گردید.

هدف از برگزاری این دوره  آشنایی مددکاران با تکنیکهای مصاحبه به عنوان یکی از کلیدی ترین ابزار کار مددکاری  و بازدید منزل می باشد.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳