برگزاری جلسه کمیسیون قانونی ماده ۲۰ استانی

جلسه کمیسیون قانونی ماده ۲۰ استانی باحضور ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتراصغری و سایر اعضا کمیسیون در تاریخ ۷/۵/۱۳۹۶ در  محل دفتر معاون درمان تشکیل گردید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳