ثبت نام دوره آموزش ضمن خدمت فیزیک MRI 2 ویژه کارشناسان رادیولوژی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳