جلسه با بیمارستان های منتخب داراي HIS شرکت سایان

در تاریخ ۹۶/۱۲/۱۹ جلسه ای با حضور رابط HIS  و سپاس و همچنین مهندسین IT  بیمارستان ها ی منتخب تحت نظر شرکت سایان (بیمارستان عیسی بن مریم، نور و علی اصغر، خاتم الانبیا نطنز،امام خمینی فلاورجان و شفا کلیشاد) و همچنین حضور قائم مقام معاون درمان ، ریئس امور بیمارستان ها ، مسئوول سپاس اداره فناوری دانشگاه و کارشناسان مدارک پزشکی معاونت درمان برگزار گردید .در این جلسه ضمن بررسی مشکلات برنامه HIS  بیمارستان ها و علت آنها ،بحث و تبادل نظر در مورد رفع مشکلات و ریشه یابی آن از طرف پرسنل ستادی پرداخته شد و مقرر گردید دلایل تاخیر در ارسال اطلاعات بیمارستان ها به سامانه سپاس از طرف هر مرکز بررسی شود..

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳