قابل توجه کلیه مراکز درمانی دارای مجوز IPD، مراکز جراحی محدود و شرکتهای تسهیلگر خدمات درمانی به بیماران بین الملل دارای پروانه بهره برداری:

نظر به دستور مقام محترم وزارت متبوع، با عنایت به شرایط پاندمی کووید ۱۹، شرکتهایی که تا پایان سال ۱۳۹۸ مجوز تسهیلگری ارائه خدمات تشخیصی درمانی به بیماران بین الملل اخذ نموده اند، مجوزهای ایشان تا پایان سال ۱۳۹۹ اعتبار خواهد داشت و تا اطلاع ثانوی نیازی به ثبت درخواست تمدید مجوز در سامانه صدور پروانه ها نمی باشد

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳