برگزاری دومین کارگروه توسعه پایدار گردشگری استان اصفهان

دومین جلسه کارگروه توسعه پایدار گردشگری استان اصفهان در روز چهارشنبه تاریخ ۹۸/۸/۲۹ با حضور اعضاء اصلی کارگروه (نمایندگان حوزه های استانی) و مدیرعاملان شرکتهای تسهیلگرارائه خدمات تشخیصی درمانی به گردشگران سلامت برگزار . دراین جلسه درخصوص نقش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به عنوان هدایت کننده و تسهیلگر فعالیت بخش خصوصی، چشم انداز حوزه گردشگری سلامت استان اصفهان و انتظارات دانشگاه و اداره کل میراث فرهنگی از شرکتهای مذکور مطابق با آیین نامه های ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای رشد و توسعه این حوزه بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳