برگزاری اولین جلسه شورای گردشگری سلامت استان اصفهان

اولین جلسه شورای گردشگری سلامت استان اصفهان در روز چهارشنبه تاریخ ۹۸/۵/۱۶ با حضور اعضاء برگزار گردید در این جلسه مدیر محترم درمان درخصوص تفاهم نامه مشترک بین دانشگاه و سازمان میراث فرهنگی، آیین نامه های حوزه گردشگری سلامت و نمودار تشکیلاتی شورا توضیحاتی بیان نمودند

چارت تشکیلاتی شورای گردشگری سلامت استان اصفهان

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳