تقویم دوره های آموزشی ضمن خدمت آبان ماه ۹۷ ویژه رشته های رادیولوژی، رادیوتراپی،پزشکی هسته ای و ارشد فیزیک پزشکی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳