دوره آموزشی ۹۶

 

دوره آموزش ضمن خدمت رشته رادیولوژی با عنوان فیزیک MRI(2)‎

 

تاریخ برگزاری:۹۶/۵/۳۰

شروع ثبت نام : ۹۶/۵/۲۸ تا تکمیل ظرفیت 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳