ثبت نام کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

 

باتوجه به ثبت نام اینترنتی رعایت و دقت نکات زیر الزامی است.

توجه :
. تاریخ ثبت نام اینترنتی رشته ی علوم آزمایشگاهی از روز دوشنبه مورخ ۲۷/۹/۹۶ ساعت ۱۴ بعدالظهر آغاز و تا پایان روز یکشنبه ۱۰/۱۰/۹۶ می باشد. خواهشمند است از حضور و تماس غیر ضروری خوداری فرمائید .
۲. اعلام نتایج سه شنبه ۱۲/۱۰/۹۶ می باشد .
۳. تنها زمان انصراف: ۱۲/۱۰/۹۶ الی ۱۳/۱۰/۹۶

۴. متقاضیان لازم است قبل از تکمیل فرم، کلیه بندهای مربوط به قوانین و مقررات نیروهای طرحی را مطالعه و سپس نسبت به ثبت نام اقدام نمایند .
۵. منظور از فراغت از تحصیل ، اتمام امتحانات و دروس نمی باشد ، لذا می بایست تاریخ فراغت از تحصیل متقاضی از طرف دانشگاه محل تحصیل به دفتر اداره طرح وزارت بهداشت ، اعلام گردیده باشد .
۶. دقت و توجه به محل های مورد نیاز ، تعداد مورد نیاز ، جنسیت و وضعیت تاهل ضروری می باشد ، زیرا درصورت عدم همخوانی ، مراکز جهت انتخاب باز نخواهند شد.

نکته: الویت پذیرش با نیروهای مرد می باشد.
۷. اولویت پذیرش در مراکز شهرستانها با نیروهای بومی می باشد.
تبصره۱ : اولویت با نیروی بومی و ساکن، بومی و غیر ساکن ، ساکن و غیر بومی می باشد . لازم به توضیح است بومی به فردی اطلاق می شود که محل تولد و یا محل صدور شناسنامه نامبرده صادره از محل مورد نظر باشد و یا دو مقطع از سه مقطع تحصیلی را فرد در آن شهرستان گذرانده باشد.
تبصره۲ : مقاطع تحصیلی عبارت است از : مقطع دبستان ، راهنمایی و دبیرستان . ضمنا پیش دانشگاهی جزء مقاطع تحصیلی محسوب نمی گردد.
۸. جهت اطلاع کلیه متقاضیان ، مراکزی که بالای ۱۰۰km تا مرکز استان فاصله داشته باشند دارای پانسیون می باشند(لازم به ذکر است که پانسیون براساس شرایط و مقدورات آن شبکه می باشد) . (مراکز دارای پانسیون : شبکه بوئین و میاندشت ،شبکه شهرضا ،شبکه سمیرم ،شبکه نائین ، مرکز شبانه روزی چوپانان ، شبکه خور و بیابانک ، مرکز شبانه روزی جندق ، شبکه نطنز ، شبکه اردستان ، شبکه گلپایگان ، شبکه خوانسار ، شبکه فریدن(داران) ، شبکه فریدونشهر ، شبکه چادگان ، شبکه دهاقان و دهق و علویجه) هرگونه اطلاعات در خصوص شرایط پانسیون از مرکز مورد نظر می بایست کسب شود .
۹. مراکز(مبارکه، لنجان، نجف آباد، شاهین شهر، تیران و کرون، فلاورجان، خمینی شهر، برخوار و میمه ) فاقد پانسیون بوده و افراد جهت انجام شیفت ها می بایستی تردد نمایند ، بنابراین توصیه می گردد این مناطق را افراد غیر بومی انتخاب ننمایند .
۱۰. ابلاغ جهت مراکز (شبکه بوئین و میاندشت ،شبکه سمیرم ، شبکه نائین ، مرکز شبانه روزی چوپانان ، شبکه خور و بیابانک ، مرکز شبانه روزی جندق ، شبکه نطنز ، شبکه اردستان ، شبکه گلپایگان ، شبکه خوانسار ، شبکه فریدن(داران) ، شبکه فریدونشهر ، شبکه چادگان ، شبکه دهاقان ، شبکه مبارکه ،میمه ) نکته بسیار مهم : افراد قبول شده غیر بومی که در مناطق محروم پذیرفته می شوند ، (طبق جدول اعلام نیاز ذکر شده ) ابلاغ این افراد به صورت ۱۲ ماهه(یک ساله) صادر میگردد و این افراد پس از گذران ۱۲ ماه درصورت نداشتن منع قانونی از نظر گذراندن طرح در شهر اصفهان و یا شهرستانهای نزدیک به اصفهان ، ابلاغ سال دوم افراد (۱۲ماهه دوم) براساس نیاز و نظر این معاونت یکی از مراکز داخل شهر یا شهرستانهای نزدیک خواهد بود. لذا حتما خود مشمولین می بایستی یکماه قبل از اتمام سال اول (۱۲ ماه اول) خدمت طرح بر اساس ضریب منطقه جهت تعیین محل سال دوم (۱۲ ماه دوم) طرح به معاونت درمان ،اداره امور آزمایشگاهها مراجعه نمایند. (این بند شامل افرادی که دیپلم خود را در مناطق ۲ و ۳ اخذ نموده و از سهمیه مناطق استفاده کرده و وارد دانشگاه دولتی گردیده اند نمی باشد.)

تذکر: حضور خود فرد یکماه قبل از اتمام سال اول در اداره امور آزمایشگاهها ضروری می باشد و نامه هایی که از طرف مراکز ارسال می گردد قابل قبول نمی باشد.
۱۱. ابلاغ جهت افراد بومی و ساکن ۲۴ ماهه صادر خواهد شد .
۱۲. ابلاغ در مراکز ذیل جهت افراد غیر بومی ۲۴ ماهه صادر می گردد : شبکه تیران و کرون ، شبکه نجف آباد ، مراکز بهداشتی شهرستان اصفهان ، شبکه فلاورجان ،شبکه شاهین شهر ، شبکه زرین شهر ، شبکه شهرضا.
۱۳. افرادی که دیپلم خود را در مناطق ۲ و ۳ اخذ نموده و از سهمیه مناطق استفاده کرده و وارد دانشگاه گردیده اند در صورتی که در دانشگاه دولتی روزانه تحصیل کرده باشند ، امکان گذراندن طرح آنها در شهر اصفهان اعم از سال اول و دوم وجود نخواهد داشت و افرادی که از سهمیه مناطق ۲ استفاده کرده اند امکان گذراندن طرح آنها در مناطق ۲ و ۳ و افرادی که از سهمیه مناطق ۳ استفاده کرده اند امکان گذراندن طرح آنها در مناطق ۳ می باشد و در صورت عدم رعایت قانون فوق عواقب آن به عهده متقاضی خواهد بود .
تبصره ۱ : خانم های متاهل از این قانون مستثنی می باشند و درصورت داشتن شرایط و امتیاز لازم گذراندن طرح آنها در شهر اصفهان درصورت پذیرش منع قانونی نخواهد داشت.
تبصره ۲ : تاهل برای آقایان جزء امتیاز و آزاد سازی سهمیه محسوب نمی شود و براساس سهمیه همان منطقه و مناطق محروم تر ، انتخاب خواهند شد .
تبصره ۳ : فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد و شبانه اعم از مرد و زن از قانون فوق مستثنی می باشند و می توانند در هر سه منطقه (مناطق ۱ ، ۲ و ۳) مشروط به داشتن سایر شرایط و کسب امتیاز لازم خدمت نمایند .
تبصره ۴ : خانواده شهداء و ایثارگران (فرزند ، همسر،خواهر و برادر) از قانون فوق مستثنی می باشند و درصورت داشتن شرایط و امتیاز لازم گذراندن طرح آنها در شهر اصفهان درصورت پذیرش منع قانونی نخواهد داشت.
۱۴. پذیرفته شدن افراد در مراکز پس از بررسی بومی بودن و تاریخ فراغت از تحصیل ، براساس امتیازات افراد که شامل (*تاهل برای خانم ها ، **خانواده کارکنان دانشگاه ،*** نفرات اول تا سوم دانشگاهها به هنگام فراغت از تحصیل ، ****فارغ التحصیلان دارای مقاله چاپ شده در مجلات داخلی و خارجی و یا کتاب و اختراع ثبت شده و طرحهای تحقیقاتی ،***** استعدادهای درخشان و خانواده شهداء و ایثارگران (فرزند ، همسر،خواهر و برادر) می باشد انتخاب می شوند.
*فردی متاهل تلقی می گردد که ازدواج وی ثبت قانونی گردیده و در شناسنامه زوجین مراتب ازدواج دائم آنها قید گردیده باشد .
**امتیاز مربوط به خانواده درجه یک کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، شامل: فرزندان ، برادران ، خواهران و همسر دائمی کارکنان شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر با ارائه حکم کارگزینی .
*** استفاده از امتیازات نفرات اول تا سوم دانشگاه منوط به ارائه گواهی و مدارک به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان قسمت طرح و نیروی انسانی و اخذ تاییدیه از این مرکز میباشد(دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، ساختمان شماره ۲ ، قسمت طرح و نیروی انسانی )

**** استفاده از امتیازات افراد دارای مقاله ، کتاب و اختراع ثبت شده و طرحهای تحقیقاتی منوط به ارائه مدارک به حوزه معاونت پژوهشی این دانشگاه و اخذ تاییدیه می باشد.(معاونت پژوهشی : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، ساختمان شماره ۴ ، مرکزعلم سنجی دانشگاه) .
***** منظور از استعداد درخشان ، فردی است که از سوی ستاد هدایت استعدادهای درخشان معرفی گردیده است .
۱۵. باتوجه به اینکه افراد می توانند ، سه اولویت انتخاب کنند و بررسی و تکمیل ظرفیت مراکز از اولویت اول بوده و درصورت تکمیل ظرفیت مراکز از طریق اولویت اول متقاضیان ، به اولویت های دوم و سوم سایر متقاضیان ترتیب اثر داده نخواهد شد ، پس لازم است در انتخاب اولویت ها دقت لازم را به عمل آورید .

مهم مهم مهم :
۱۶. باتوجه به محدود بودن سهمیه ها و محدودیت های موجود ، لازم است کلیه متقاضیان با دقت نظر و پس از بررسی های لازم ، مرکز مورد نظر خود را انتخاب نموده و پس از اعلام نتایج از طریق همین وب سایت در صورت انصراف ، انصراف کتبی خود را تا تاریخ مشخص شده در بالا کتبا به این معاونت اعلام نمایند (زمان انصراف فقط فقط در تاریخ مشخص شده متن بالا می باشد)، و پس از آن زمان تا ۲ فصل آتی از شرکت در کمیسیون های استان اصفهان محروم خواهند شد و
در صورت صدور ابلاغ حق انصراف وجود ندارد و منوط به موافقت کامل مرکز و شروع به کار نیروی جایگزین می باشد که حداقل سه تا شش ماه طول خواهد کشید . صدور ابلاغ دقیقا بعد از زمان انصراف می باشد.

۱۷.در حین انجام خدمات، انصراف از طرحی که به منزله توقف از طرح برای مدت زمان مشخصی باشد نیز تا ۲ فصل از انجام مابقی خدمات در استان اصفهان محروم خواهند شد و منوط به موافقت کامل مرکز و شروع به کار نیروی جایگزین می باشد که حداقل سه تا شش ماه طول خواهد کشید .
توقف از طرح عبارت است از : شروع خدمت پذیرفته شده که باتوجه به بیماری خاص و انتقال در موارد خاص از استان اصفهان به استانهای دیگر می باشد .
۱۸. افراد متقاضی انتقال در حین طرح ، قبل از اتمام ابلاغ صادر شده توسط دانشگاه پس از موافقت و درصورت رضایت مرکز از نامبرده توسط این معاونت تعیین محل خواهند شد و درصورت نیاز به جانشین ، منوط به وجود جانشین و پس از شروع به کار جایگزین امکان پذیر خواهد بود .
۱۹. درمورد بندهای ۱۸ و ۱۷ فقط درموارد خاص با ارائه مستندات امکان پذیر است و در سایر موارد ترتیب اثری داده نخواهد شد.
۲۰. از آنجایی که مراکز و واحدها از شروع به کار خانم های باردار جلوگیری می نماید، لذا خواهشمند است مشمولین مذکور از شرکت و ثبت نام جدا خودداری نمایند .
۲۱. قابل توجه آقایان شرکت کننده در کمیسیون :
انجام خدمت سربازی نسبت به انجام خدمت طرح اولویت داشته و آقایانی که تا به حال خدمت سربازی انجام نداده و یا از خدمت سربازی معاف نبوده ، حق شرکت در کمیسیون را نخواهند داشت .
در موارد ذیل خدمت سربازی مورد قبول است :
۱) انجام خدمت سربازی با مقطع دیپلم
۲) انجام خدمت سربازی با مقطع کارشناسی درصورتی که مدت واقعی طرح از زمان خدمت سربازی کسر گردد و مابقی می توانند خدمت طرح انجام دهند .
۳) افرادی که از خدمت سربازی معاف گردیده اند .
۲۲. مدارک لازم جهت شرکت و تکمیل فرم ثبت نام :
۱) اسکن تصاویر صفحه اول و دوم و سوم شناسنامه
۲) اسکن تصویر کارت ملی (ذکر شماره تلفن(همراه و ثابت) به صورت خوانا بر روی صفحه کارت ملی که اسکن می گردد)

۳) اسکن یک قطعه عکس ۴*۳ زمینه سفید
۳) اسکن تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت سربازی
۴) اسکن فرم تسویه حساب به روز از صندوق رفاه دانشجویی{ساختمان شماره ۴، صندوق رفاه دانشجویی(صرفا متعلق به کلیه فارغ التحصیلان دانشگاههای دولتی می باشد)}

۲۳. مدارک لازم برای استفاده از امتیازات بند ۷ و بند ۱۴ :
۱) اسکن تصاویر صفحه اول و دوم و سوم شناسنامه
۲) اسکن تصاویر گواهی پایان تحصیلات دو مقطع تحصیلی (دوره ابتدایی ، راهنمایی یا دبیرستان(جهت استفاده از سهمیه بومی بودن))
۳) اسکن تصویر حکم کارگزینی برای خانواده کارکنان دانشگاه
۴) اسکن تصویر گواهی تاییدیه استعلام نفرات برتر اول تا سوم دانشگاهها به هنگام فراغت از تحصیل(دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، ساختمان شماره ۲ ، قسمت طرح و نیروی انسانی ) .
۵) اسکن تصویر نامه امتیاز افراد دارای مقاله چاپ شده در مجلات داخلی و خارجی و یا کتاب و اختراع ثبت شده و طرحهای تحقیقاتی از معاونت پژوهشی دانشگاه(ساختمان شماره ۴، اداره علم سنجی دانشگاه، در روزهای فرد ساعت ۱۴-۱۲)

۶)اسکن تصویر کارت شناسایی شهداء ، جانبازان و ایثارگران برای افرادی که مشمول امتیاز می باشند .

نکته : مدارک ذکرشده بایستی با Resolutionحداکثر ۱۵۰ و حجم آن حداکثر۵۰۰kb و فرمت مورد قبول jpg و سیاه سفید آپلود شود

در صورتی که نکته بالا رعایت نگردد ثبت نام لغو می گردد.

توجه :
لازم به ذکر است که :
۱) درصورت بروز هرگونه مشکل با تلفن ۶۶۱۹۶۶۱-۰۳۱۱ داخلی ۲۳۰ تماس حاصل نمایید . قبل از تماس حتما می بایستی تمامی موارد فوق خوانده شود و مرکز جوابگوی سوالاتی که در قسمت فوق توضیح داده شده است نمی باشد.
۲) درصورت نیاز به مراجعه حضوری فقط در ۱۰/۱۰/۹۶ از ساعت ۸ لغایت ۱۲ ظهر(اداره امور آزمایشگاهها) قبل از مراجعه حتما می بایستی تمامی موارد فوق خوانده شود و مرکز جوابگوی سوالاتی که در قسمت فوق توضیح داده شده است نمی باشد.
آدرس : خیابان آپادانا اول بعد از فلکه فیض معاونت درمان طبقه اول اداره امور آزمایشگاهها)

نکته بسیار مهم : جهت آگاهی از وصول اطلاعات فراغت از تحصیل خود از سوی دانشگاه محل تحصیل به وزارت بهداشت قبل از ثبت نام اینترنتی در سایت کمسیون طرح با مراجعه به سایت تامین و توزیع نیروی انسانی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به آدرس http://tarh.behdasht.gov.ir/‎ قسمت تائید فراغت از تحصیل دانش آموختگان را کلیک نموده و با وارد نمودن کد ملی از وصول اطلاعات تحصیلی خود اطمینان حاصل نمایید .سپس در صورت اعلام فراغت از تحصیل از سوی دانشگاه محل تحصیل به سیستم جامع مدیریت طرح سایت وزارت بهداشت نسبت به ثبت نام اینترنتی در کمسیون طرح اقدام نمایید..

 

تذکرات بسیار مهم:

 قبل از ثبت نام، تمامی موارد فوق خوانده شود زیرا در صورت بروز مشکل عواقب آن به عهده خود فرد می باشد.

با توجه به ثبت نام کمیسیون طرح از طریق سامانه تامین و توزیع نیروی انسانی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به آدرس Tarhreg.behdasht.gov.ir(سامانه رشد) دقت و رعایت نکات زیر ضروری می باشد.

 لازم است متقاضیان قبل از ثبت نام ،" دستورالعمل ثبت نام "و "شرایط اختصاصی مربوط به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان " موجود در سامانه رشد را مطالعه نمایند.

تذکر:در مورد نکات قید شده در مرحله هفتم دستورالعمل ثبت نام (صادر شدن معرفی نامه به محل خدمت) به اطلاع می‌رساند هیچ یک از موارد ذکر شده (خروج از طرح و فرصت ۶ ماهه جهت شروع به کار) در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان صدق نمیکند؛ و افراد پذیرفته شده تنها تا ده روز پـس از صـدور معرفینامـه فرصت دارند، خـود را بـه محـل خـدمت معرفی و شروع بکار نماید.

·  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جزء دانشگاه های مجاز جهت طرح موقت(انجام چند ماه از دوره طرح قبل از اعزام به سربازی) نمی باشد.

 

قابل توجه کلیه متقاضیان :

۱- مشغول بکار شدن افراد مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان (رشته ی علوم آزمایشگاهی) ،قبل از گذراندن خدمت طرح ،در مراکز خصوصی، دولتی ،خیریه و سایر ارگانها تخلف محسوب می گردد و در صورت محرز شدن اشتغال نامبردگان ،ضمن برخورد قانونی با مراکز بکارگیرنده نیرو ، از گذراندن طرح افراد مذکور در این استان جلوگیری بعمل خواهد آمد.

۲- در صورت عدم پذیرش در کمسیونهای قبلی با استفاده از کد رهگیری نسبت به ویرایش اطلاعات و بروز نمودن مندرجات ثبت نامی خود اقدام نمایید و مدارک را در تاریخ اعلام شده مجددا تحویل دهید.

 

 

جهت دریافت اعلام نیاز مراکز درمانی جهت رشته علوم آزمایشگاهی اینجا را کلیک نمائید. مراکز مورد نیاز به نیروی مشمول طرحی فقط مراکز ذکر شده در جدول پیوست می باشد.

 

 

 

ثبت نام

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳