نتایج آزمون میکروب شناسی سال ۹۶

جهت دریافت فایل نتایج آزمون کتبی میکروب شناسی سال ۹۶ اینجا کلیک نمایید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳