جلسه ستاد تحول نظام سلامت در دانشگاه

جلسه ستاد تحول نظام سلامت دانشگاه امروز مورخ ۹۷/۶/۵  به ریاست سرکارخانم دکتر چنگیز واعضای محترم ستاد ومدعوین ویژه ( مدیر کل محترم بیمه سلامت ، معاون محترم درمان تأمین اجتماعی ، ونماینده تام الختیار پزشک قانونی ) در دفتر ریاست دانشگاه برگزارشددراین جلسه درخصوص تصویب و تائید  گایدلاین های ابلاغی وزارت  و بسته مدیریت هزینه درحوزه های درمان ، دارو و تجهیزات پزشکی بحث وتبادل نظر صورت گرفت ومصوباتی ابلاغ گردید .

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳