برگزاری کمیته خطا و خطر

جلسه تحلیل ریشه ای خطا با حضور قائم مقام محترم درمان ، جناب آقای دکتر گنجی و رییس اداره نظارت بر خدمات بستری ، جناب آقای دکتر گلزاری ، کارشناسان مرتبط اداره مذکور و صاحبان فرآیند پرونده مربوطه در سالن کنفرانس معاونت درمان برگزار گردید . 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳