دستورالعمل های استاندارد انجام آزمایش های بانک خون

دستورالعمل های استاندارد انجام قابل توجه کلیه آزمایشگاههای مراکز بیمارستانی و جراحی محدود :
با توجه به سیاست های آزمایشگاه مرجع سلامت در خصوص اعتبار بخشی آزمایشگاههای بانک خون مراکز درمانی و در راستای مدیریت خطر در آزمایشگاههای مذکور آخرین ویرایش دستورالعمل های استاندارد انجام آزمایش های بانک خون جهت اطلاع ارائه می گردد. جهت دریافت دستورالعمل های استاندارد انجام آزمایش های بانک خون به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

دریافت دستورالعمل های استاندارد انجام آزمایش های بانک خون

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳