یازدهمین جلسه تدوین متمم نقشه راه درمان (در حیطه طب اورژانس)

یازدهمین جلسه تدوین متمم نقشه راه درمان (در حیطه طب اورژانس) دوشنبه مورخ ۹۷/۶/۲۶ با حضور جناب آقای دکتر جنگو مدیر اداره نظارت و اعتبار بخشی امور درمان و جناب آقای دکتر معصومی رییس انجمن صنفی طب اورژانس شاخه اصفهان، همچنین کارشناسان واحد اورژانس معاونت درمان در دفتر جناب آقای دکتر جنگجو برگزار گردید.

 

.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳