کنگره بین المللی سوختگی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز

جهت دریافت پوستر کنگره بین المللی سوختگی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اینجا کلیک نمایید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳