کمیسیون طرح

ثبت کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته ی علوم آزمایشگاهی می رساند جهت اطلاع از ثبت نام سومین کمیسیون اضطراری طرح فصل  زمستان سال ۹۷ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

اولین کمسیون طرح رشته های پرستاری ، اتاق عمل ، هوشبری فصل بهار ۹۸

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته پرستاری،هوشبری و اتاق عمل می رساند.جهت ثبت نام در اولین کمیسیون فصل بهار سال ۱۳۹۸ به ادامه مطلب مراجعه نمائید

نتایج کمیسیون زمستان طرح رشته علوم آزمایشگاهی

نتایج دومین کمیسیون اضطراری طرح رشته علوم آزمایشگاهی فصل زمستان سال ۹۷ پس از بررسی پرونده ها و امتیازبندی براساس اطلاعات شرکت کننده ها در کمسیون فوق اعلام شد.

دومین کمسیون اضطراری طرح رشته های پرستاری ، اتاق عمل ، هوشبری فصل زمستان ۹۷

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته پرستاری،هوشبری و اتاق عمل می رساند.جهت ثبت نام در دومین کمیسیون  اضطراری فصل زمستان سال ۱۳۹۷ به ادامه مطلب مراجعه نمائید

ثبت کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته ی علوم آزمایشگاهی می رساند جهت اطلاع از ثبت نام دومین کمیسیون اضطراری طرح فصل  زمستان سال ۹۷ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

نتایج کمیسیون زمستان طرح رشته علوم آزمایشگاهی

نتایج اولین کمیسیون اضطراری طرح رشته علوم آزمایشگاهی فصل زمستان سال ۹۷ پس از بررسی پرونده ها و امتیازبندی براساس اطلاعات شرکت کننده ها در کمسیون فوق اعلام شد.

اولین کمسیون اضطراری طرح رشته های پرستاری ، اتاق عمل ، هوشبری فصل زمستان ۹۷

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته پرستاری،هوشبری و اتاق عمل می رساند.جهت ثبت نام در اولین کمیسیون  اضطراری فصل زمستان سال ۱۳۹۷ به ادامه مطلب مراجعه نمائید

اعلام نتایج کمیسیون طرح رشته رادیولوژی فصل زمستان۹۷

نتایج کمیسیون طرح رشته رادیولوژی فصل زمستان ۹۷ پس از بررسی پرونده ها و امتیاز بندی بر اساس اطلاعات شرکت کنندگان درکمیسیون فوق اعلام شد.

دریافت فایل اعلام نتایج

ثبت کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته ی علوم آزمایشگاهی می رساند جهت اطلاع از ثبت نام اولین کمیسیون اضطراری طرح فصل  زمستان سال ۹۷ به ادامه مطلب مراجعه نمایید. نتایج در تاریخ ۹۷/۱۱/۱۸ اعلام می گردد.

نتایج کمیسیون زمستان طرح رشته علوم آزمایشگاهی

نتایج کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی فصل زمستان سال ۹۷ پس از بررسی پرونده ها و امتیازبندی براساس اطلاعات شرکت کننده ها در کمسیون فوق اعلام شد.

صفحه‌ها

اشتراک در کمیسیون طرح

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳