کمیسیون طرح

نتایج کمیسیون بهار طرح رشته علوم آزمایشگاهی

نتایج اولین کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی فصل بهار سال ۹۸ پس از بررسی پرونده ها و امتیازبندی براساس اطلاعات شرکت کننده ها در کمسیون فوق اعلام شد.

ثبت کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته ی علوم آزمایشگاهی می رساند جهت اطلاع از ثبت نام کمیسیون طرح فصل  تابستان سال ۹۸ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

اولین کمسیون اضطراری طرح رشته های پرستاری ، اتاق عمل ، هوشبری فصل تابستان۹۸

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته پرستاری،هوشبری و اتاق عمل می رساند.جهت ثبت نام دراولین کمیسیون اضطراری فصل تابستان سال ۱۳۹۸ به ادامه مطلب مراجعه نمائید

اولین کمسیون طرح رشته های پرستاری ، اتاق عمل ، هوشبری فصل تابستان۹۸

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته پرستاری،هوشبری و اتاق عمل می رساند.جهت ثبت نام دراولین کمیسیون فصل تابستان سال ۱۳۹۸ به ادامه مطلب مراجعه نمائید

کمیسیون طرح اجباری رشته رادیولوژی فصل بهار ۹۸

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته‌ی رادیولوژی می‌رساند جهت ثبت نام در کمیسیون اضطراری فصل بهار ۹۸ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ثبت کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته ی علوم آزمایشگاهی می رساند جهت اطلاع از ثبت نام اولین کمیسیون اضطراری طرح فصل  بهار سال ۹۸ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

نتایج کمیسیون بهار طرح رشته علوم آزمایشگاهی

نتایج کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی فصل بهار سال ۹۸ پس از بررسی پرونده ها و امتیازبندی براساس اطلاعات شرکت کننده ها در کمسیون فوق اعلام شد.

کمسیون طرح رشته اختیاری ( فیزیوتراپی ) - بهار سال ۹۸

قابل توجه متقاضیان طرح رشته فیزیوتراپی ، جهت ثبت نام کمیسیون طرح اختیاری فصل بهار سال۹۸ به ادامه مطلب مراجعه نمایند

ثبت کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته ی علوم آزمایشگاهی می رساند جهت اطلاع از ثبت نام کمیسیون طرح فصل  بهار سال ۹۸ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

دومین کمسیون اضطراری طرح رشته های پرستاری ، اتاق عمل ، هوشبری فصل بهار ۱۳۹۸

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته پرستاری،هوشبری و اتاق عمل می رساند.جهت ثبت نام در دومین کمیسیون اضطراری فصل بهار سال ۱۳۹۸ به ادامه مطلب مراجعه نمائید

صفحه‌ها

اشتراک در کمیسیون طرح

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳