کمیسیون طرح

کمیسیون طرح اجباری رشته رادیولوژی فصل زمستان ۹۷

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته‌ی رادیولوژی می‌رساند جهت ثبت نام در کمیسیون فصل زمستان ۹۷ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

کمیسیون طرح اجباری رشته رادیولوژی فصل زمستان ۹۷

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته‌ی رادیولوژی می‌رساند جهت ثبت نام در کمیسیون فصل زمستان ۹۷ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

اولین کمسیون طرح رشته های پرستاری ، اتاق عمل ، هوشبری فصل زمستان ۹۷

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته پرستاری،هوشبری و اتاق عمل می رساند.جهت ثبت نام در اولین کمیسیون  فصل زمستان سال ۱۳۹۷ به ادامه مطلب مراجعه نمائید

ثبت کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته ی علوم آزمایشگاهی می رساند جهت اطلاع از ثبت نام کمیسیون طرح فصل  زمستان سال ۹۷ به ادامه مطلب مراجعه نمایید. 

قابل توجه کلیه متقاضیان قانون خدمت پزشکان وپیراپزشکان (طرح)

به منظور استفاده هر چه بهتر از ظرفیت قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و با توجه به وجود مناطق گوناگون در
کشور که دارای سطوح متفاوت نیاز به مشمولین قانون مذکور هستند،اطلاعات زیر اعلام می گردد......
 

اعلام نتایج کمیسیون طرح رشته رادیوتراپی فصل پاییز ۹۷

نتایج کمیسیون طرح رشته رادیوتراپی فصل پاییز۹۷ پس از بررسی پرونده ها و امتیاز بندی بر اساس اطلاعات شرکت کنندگان در کمیسیون فوق اعلام شد.

دریافت فایل اعلام نتایج

کمیسیون طرح اختیاری رشته پرتودرمانی(رادیوتراپی) فصل پاییز۹۷

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اختیاری رشته پرتودرمانی(رادیوتراپی) می رساند جهت ثبت نام به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

دومین کمیسیون اضطراری طرح رشته رادیولوژی فصل پاییز۹۷

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اجباری رشته‌ی رادیولوژی می‌رساند جهت ثبت نام در دومین کمیسیون اضطراری فصل پاییز ۹۷ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

کمیسیون طرح رشته اختیاری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی فصل پاییز ۹۷

به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط گذراندن طرح اختیاری رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی می رساند جهت اطلاع از ثبت نام به ادامه مطلب مراجعه نمایند .

صفحه‌ها

اشتراک در کمیسیون طرح

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳