کمیته تخصصی بررسی علل مرگ مادر باردار

IMG_4901 کمیته تخصصی بررسی علل مرگ مادر باردار در تاریخ ۲۸ بهمن ماه با حضور مدیر امور بیمارستانی و تعالی خدمات

بالینی،اعضای این کمیته و مسئولین و کارشناسان مدعو در سالن کنفرانس معاونت درمان برگزارگردید.
در این کمیته راهکارهای مداخله ای به منظور پیشگیری از تکرار موارد مشابه ارائه شد.
 
 
IMG_4899

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳