برگزاری کمیته تخصصی بررسی علل مرگ مادر باردار

کمیته تخصصی علل مرگ مادر باردار، روز چهارشنبه ۲۴ شهریور ماه با حضور مدیر درمان، معاون فنی مرکز بهداشت استان، مدیر امور بیماری ها و مراکز تشخیصی و درمانی، اعضای این کمیته و مسئولین و کارشناسان مدعو برگزار شد. در این جلسه پس از ارائه و بررسی گزارش مربوطه، پیرامون عوامل قابل اجتناب مرگ مادران و راهکارهای مداخله ای به منظور ارتقاء کیفیت خدمات به مادران پر خطر، بحث و تبادل انجام و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳