کلاس آموزشی ثبت سرطان در آزمایشگاههای تشخیص طبی

لازم به ذکر است شرکت در این جلسه الزامی می باشد.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳