کلاس آموزشی طرح تحول سلامت در آزمایشگاهها

در این کلاس آموزشی در زمینه های قرارداد های خرید خدمات،  بررسی چک لیست طرح تحول نظام سلامت و نحوه انتقال صحیح نمونه به منظور حفظ ایمنی زیستی و امنیت زیستی توسط مدرسین محترم آقای دکتر الماسی و آقای فاضلی آموزش لازم داده شد.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳