کلاس آموزشی اعتبار بخشی در بخش آزمایشگاه

در این کلاس آموزشی در زمینه های سنجه های اعتبار بخشی، نحوه نگارش خط مشی ها و کنترل کیفی در آزمایشگاه توسط مدرسین محترم آقای دکتر الماسی و خانم پارسازاده آموزش لازم داده شد.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳