کلاس آموزشی با عنوان" آشنائی با اصول بازرسی مراکز ارایه خدمات دندانپزشکی "

کلاس آموزشی با عنوان " آشنائی با اصول بازرسی مراکز ارایه خدمات دندانپزشکی " در روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۴گزار گردید. در ابتدای جلسه آقای دکتر سجادی ( مسئوول اداره دندانپزشکی ) ضمن خوش آمدگویی به تبیین اصول نظارت و آشنایی اجمالی از مراکز تحت نظارت آن واحد پرداخت و در ادامه خانم دکتر عباسی در مورد چک لیست مراکز و موسسات دندانپزشکی و نحوه تکمیل آنها مطالبی را ارایه دادند.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳