کلاس آموزشی آموزه های قانونی در رشته دندانپزشکی برگزار گردید.

dental-klass1کلاس آموزشی" آموزه های قانونی در رشته دندانپزشکی "شامل مباحث:۱-اهمیت مستندسازی ۲- قوانین و مقررات مربوط به مسئولیت حرفه ای ۳-سیر رسیدگی به شکایات و قصورهای دندانپزشکی۴-بررسی گزیده ای از موارد شایع شکایات در حوزه دندانپزشکی. توسط واحد دندانپزشکی در روز یکشنبه مورخ۲۵/۱۰/۱۳۹۰ در سالن اجتماعات معاونت درمان برگزار گردید.

 dental-klass1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 img_3014
img_3023
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
img_3025

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳