کلاس برنامه ارزیابی خارجی کیفیت و روش های جایگزین

کلاس برنامه ارزیابی خارجی کیفیت و روش های جایگزین مورخ ۱۹/۰۷/۹۷ توسط مدیریت امور آزمایشگاه ها و آزمایشگاه مرجع سلامت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به مدت ۶ ساعت برای پرسنل بیمارستان های تحت پوشش و خصوصی در سالن اجتماعات معاونت درمان برگزار گردید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳