کلاس اصول اجرای برنامه کنترل کیفیت

کلاس اصول اجرای برنامه کنترل کیفیت داخلی برای روش های کمی در بیوشیمی و هورمون مورخ ۱۴/۴/۹۷ توسط مدیریت امور آزمایشگاه ها و آزمایشگاه مرجع سلامت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به مدت ۴ ساعت برای پرسنل بیمارستان تحت پوشش و خصوصی در سالن اجتماعات معاونت درمان برگزار گردید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳