کسب رتبه برتر واحد روابط عمومی معاونت درمان در اولین جشنواره روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

                 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳