کتاب بیمارستان های دوستدار ایمنی راهنمای ارزیابان

قابل توجه مسئولان ایمنی بیمارستانها

کتاب ایمنی بیمارستان ها ی دوستدار ایمنی راهنمای ارزیابان جهت بهره برداری برروی سایت قرار گرفت

دریافت فایل کتاب

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳