کارگاه آموزش نرم افزار هونت در آزمایشگاههای تشخیص طبی

علاقه مندان به ثبت نام در این دوره ۵ روز قبل از شروع کلاس جهت ثبت نام به سایت آموزش مداوم پزشکی مراجعه نمایند.
تذکر:ثبت نام در سایت آموزش مداوم منوط به عضویت در سامانه آموزش مداوم پزشکی می باشد.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳