کارگاه مراقبت های پرستاری در دیالیز

img_3229کارگاه آموزشی "مراقبتهای پرستاری در  دیالیز" از تاریخ ۵/۱۲/۱۳۹۱ لغایت ۱۱/۱۲/۱۳۹۱ در سالن کنفرانس معاونت

درمان از ساعت ۸ صبح الی ۱۴ بعدازظهر باحضور سخنرانان برگزار می گردد.
دریافت فایل برنامه کارگاه

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳