کارگاه دو روزه تخصصی مراقبتهای حیاتی پیشرفته قلبی

کارگاه دو روزه تخصصی مراقبتهای حیاتی پیشرفته قلبی ، عروقی و تروما به همت اداره اورژانس بیمارستانی معاونت درمان در تاریخهای ۵ و ۶ شهریور ماه در مرکز مهارتهای بالینی دانشگاه برگزار گردید .

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳