کارگاه آموزشی " مراقبت های پرستاری در دیالیز "در معاونت درمان

کارگاه مراقبتهای پرستاری در دياليز
کارگاه آموزشی " مراقبت های پرستاری در دیالیز " از تاریخ ۲۶/۱/۱۳۹۱ الی ۳۱/۱/۱۳۹۱ در سالن کنفرانس معاونت درمان از ساعت ۸ صبح الی ۱۴بعد از ظهر با حضور سخنرانان برگزار می گردد.

دریافت فایل برنامه کارگاه

 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳