پیش دارویی در مطب دندانپزشکی کودکان

pish daroei kodakanبا توجه به استرس زا بودن بسیاری از اعمال دندانپزشکی از نظر بیماران ,بخصوص بیماران جوان استفاده از پیش دارویی جهت کم کردن ترس و اضطراب در تعدادی از بیماران پیشنهاد می گردد.استفاده از پیش دارویی ها در بیماران مضطرب,علاوه بر کم کردن ترس بیمار باعث آرامش بیشتر والدین و دندانپزشک می گردد که خود سبب انجام کار بیشتر و بهتر توسط دندانپزشک در زمان معالجه می گردد.

دریافت متن پیش دارویی در مطب دندانپزشکی کودکان 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳