پیشگیری از مسمومیت کودکان با متادون

پیشگیری از مسمومیت کودکان با متادون درخصوص پیشگیری از مسمومیت افراد به خصوص کودکان با شربت متادون ،موارد ذیل جهت اجراء در مراکز درمان سوءمصرف مواد ابلاغ می گردد:

۱-تحویل دوز منزل دارو در شیشه های دربدار با قفل کودک و برچسب هشدار۲- نگهداری شربت متادون در ظروف دارای برچسب علامت خطر جهت مصرف در کودکان ۳-آموزش خانواده ها در خصوص قرار ندادن متادون در دسترس کودکان

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳